Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 19 třídách s počtem přibližně 420 žáků. Na první stupni zařazujeme nadané žáky do speciální skupiny, kde jednu hodinu týdně rozvíjíme logicko-matematické nadání a v druhou verbální-jazykové nadání. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

„Fajne školní bistro“

„Fajne školní bistro“

V úterý 20. 2. proběhla v naší školní jídelně akce „Fajne školní bistro“, kdy pod vedením mentora Michala Adama měly kuchařky připravit chutný, moderní, bezmasý pokrm. Obědové menu zahrnovalo krém z červené čočky, hlavní chod sestával z pečené mrkve, koriandru, kari, kuskusu, čerstvého sýru a na závěr nechyběla ani sladká tečka v podobě jablkového dezertu s tvarohem a drobenkou. Na akci dohlížely mentorky projektu Mgr. Michaela…

více
Školní turnaj ve vybíjené

Školní turnaj ve vybíjené

Ve čtvrtek 1. 2. se v tělocvičně uskutečnil turnaj ve vybíjené žáků 2. stupně. Všechny třídy vyslaly své desetičlenné týmy, aby bojovaly a předvedly to nejlepší. Nakonec na pomyslných stupních vítězů stanuly třídy: 6. – 7. ročník: 1. místo – 7. B; 2. místo – 7. A; 3. místo – 6. B 8. – 9. ročník: 1. místo – 9….

více
Vysílání školního rádia

Vysílání školního rádia

Již druhým rokem si žáci naší školy mohou užívat vysílání školního rádia s názvem „Rádio Sunshine“. Za jeho vznikem stojí žákyně letošní třídy 7. B – Nela Holušová, Emma Platošová, Michaela Paskonková.  Dívky jsou nejen autorkami všech odvysílaných příspěvků, ale zároveň skvělými moderátorkami. Jako poradkyně jim pomáhá Tereza Švanigová rovněž ze 7. B a paní učitelka Mgr. Marcela Šelleová. Rádio vysílá…

více
Kde se vzala kniha?

Kde se vzala kniha?

Dne 30. 1. se třída 8. B vydala na vzdělávací program Kde se vzala kniha?, který proběhl ve Velkém světě techniky. Akce to byla vskutku zajímavá. Od počátečního teoretického úvodu o historii knih a písemnictví, přes poznávání středověkých kreseb zvířat a psaní husím brkem na žáky čekal hlavní úkol, a to vytvořit vlastní originální knihu. Tu si také po pilné práci odnesli…

více

Úspěch v dějepisné olympiádě

Dne 18. 1. proběhlo na ZŠ Mitušova 16 v Ostravě-Hrabůvce okresní kolo dějepisné olympiády, ve které 1. místo obsadila žákyně 9. B Anna Kučerová. Gratulujeme k vítězství a přejeme hodně štěstí v krajském kole!

více
Tržiště nápadů

Tržiště nápadů

V pátek 15. 12. se žáci z 9.B zúčastnili tradiční soutěže mladých vynálezců, kterou pořádá VŠB – TU. Do auly VŠB zavítalo 24 družstev z několika základních škol z Moravskoslezského kraje. V 9. ročníku soutěžní přehlídky Tržiště nápadů žáci mezi sebou soutěžili o cenu publika a ve třech odborných kategoriích: nejlepší nápad, prezentační dovednosti, výtvarné a technické zpracování. Každé družstvo…

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2023/2024

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

417

žáků ve školní roce 2023/2024

225

žáků na 1. stupni

192

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?