Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 21 třídách s počtem přibližně 470 žáků. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

ZDRAŽENÍ STRAVNÉHO

Z důvodu skokového zdražení potravin dojde od 1. června 2022 ke zdražení stravného o 3,– Kč na 1 oběd.  I. kategorie   28,– Kč  (červen 22 dnů = 616,– Kč) II. kategorie  30,– Kč (červen 22 dnů = 660,– Kč) III. kategorie 32,– Kč (červen 22 dnů = 704,– Kč) Prosíme rodiče o úpravu své platby na měsíc červen 2022. Cena…

více

Krajské kolo Atletického čtyřboje

V úterý 27. září 2022 tým děvčat (Petra Poštulková, Klára Olivíková, Michaela Ministrová a Lucie Klímová) naší školy obsadil 2. místo v krajském kole Atletického čtyřboje, který proběhl v Opavě. Děkujeme za reprezentaci školy a k nádhernému výsledku blahořejeme!  

více

8. A v Ostravském muzeu

9.září třída 8.A navštívila Ostravské muzeum s nově vybudovanou expozicí přírody Ostravska. Žáci se na své procházce expozicí rozdělili do dvojic a trojic, ve kterých navštívili 6  různých biotopů (pole a remízky, lužní lesy, řeky a rybníky, nivní louky, lesy teras a pahorkatin a městskou krajinu). Každá skupinka se proměnila v detektivy, kteří dostali za úkol prozkoumat všech 6 biotopů…

více
Letošní úroda našich žáků

Letošní úroda našich žáků

Letošní úroda našich žáků vypěstovaná na školním pozemku byla velmi bohatá. Žáci si v hodině vaření uvařili z vypěstovaných plodin domácí bramboračku, pochutnali si také na bramborácích a okrasné dýně využili k dekoraci naší školy.

více

Soutěž ve sběru papíru

V září proběhla soutěž ve sběru papíru. Celkem se nasbíralo 4 552,,3 kg papíru. Soutěžily mezi sebou třídy i jednotlivci. Mezi třídami na 1. stupni se umístily tyto třídy: 1.stupeň 1. místo: 2.A 35 kg na žáka 2. místo: 5.A 17 kg na žáka 3. místo: 4.B 13,2 kg na žáka 2.stupeň 1. místo: 7.B 21.3 kg na žáka 2….

více
Atletický čtyřboj

Atletický čtyřboj

Děvčata naší školy (Petra Poštulková, Klára Olivíková, Michaela Ministrová, Lucie Klímová a Valentina Byrtus) se zúčastnily okresního kola v atletickém čtyřboji, kde s velkou převahou v konkurenci 14 škol zvítězily a postupují do krajského kola, které se uskuteční v Opavě. Velká gratulace.

více
Wolfram 2022

Wolfram 2022

V krajském kole branně vědomostní soutěže  Wolfram, která proběhla 9. září 2022 ve vojenském prostoru Libavá, žáci  9. B  (Klára Oliviková, Martin Klein, Jan Gelnar a Kryštof Kostecký) obsadili 9. místo z 27 postupujících škol. Reprezentovali naši školu v disciplínách jako je jízda na raftu, střelba ze vzduchovky, zdravověda, ze základů topografie, dále absolvovali vědomostní test o Ostravské operaci.  Za…

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?