Úřední deska

NÁZEV ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Sídlo organizace

Bulharská 23/1532, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00

ID datové schránky

tmemqtq

ŘEDITEL ŠKOLY

Ing. Aleš KAZICKÝ
Jmenován starostou Městského obvodu Ostrava – Poruba od 1.2.2008.
Ředitel je statutárním orgánem školy.

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY

Mgr. Kamila MOHELNÍKOVÁ
– statutární zástupce ředitele školy

Mgr. Marcela Šelleová

PRÁVNÍ FORMA

příspěvková organizace

ZŘIZOVATEL

Město Ostrava, Městský obvod Poruba

Oznámení

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku od 1.9.2024 >> seznam přijatých <<