Ostravský koníček

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 reprezentovalo 18 žáků naši školu na šachovém turnaji Ostravský koníček. Konkurence byla opravdu velká. Ve třech kategoriích se turnaje zúčastnilo 200 žáků ostravských škol. Za naši školu si vedli nejlépe žáci v kategorii B (3. – 5. ročník), kde z počtu 79 zúčastněných získal 6. místo Antonín Glóza (5.B), 9. místo Jan Prstecký (5.A) a…

Putování Evropou

Projekt Putování Evropou Projektového dne se zúčastnily třídy 4. A, 5. A a 5. B. Děti byly rozděleny do skupinek, ve kterých si už předem připravily prezentaci o jednom státu Evropy. Prezentace byly velmi zajímavé, pestré, dokonce některé i s ochutnávkou, např. belgické pralinky, francouzské sýry a croissanty. Pak skládaly mapy Evropy z rozstříhaných částí. Potom dostaly velkou „slepou“ mapu Evropy, do…

ZDRAŽENÍ STRAVNÉHO

Z důvodu skokového zdražení potravin dojde od 1. června 2022 ke zdražení stravného o 3,– Kč na 1 oběd.  I. kategorie   28,– Kč  (červen 22 dnů = 616,– Kč) II. kategorie  30,– Kč (červen 22 dnů = 660,– Kč) III. kategorie 32,– Kč (červen 22 dnů = 704,– Kč) Prosíme rodiče o úpravu své platby na měsíc červen 2022. Cena…

Badatelský den

Ve středu 27. 4. 2022 se na naší škole uskutečnil další z řady projektových dnů, tentokrát pod názvem Badatelský den. Žáci 2. stupně mohli samostatně nebo v malých skupinkách „bádat“ nad úkoly z nejrůznějších vědních oborů, např. fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, geografie či mineralogie. Na jednom ze stanovišť se žáci přenesli do starověkého Egypta a snažili se rozluštit přísloví psaná…

Konečně jsme se dočkali!

Naše škola měla po dlouhé roky staré a nevyhovující hřiště. Ve čtvrtek 28. dubna 2022 proběhlo slavnostní otevření nového školního hřiště. Samotné zahájení otevřelo vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením p. uč. Mgr. Petra Krňávka. Slavnostní pásku přestřihli a zároveň si na hřišti oběhli „1. kolečko“ paní starostka Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., pan místostarosta Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. a…

Anglická soutěž

V pátek 22.4.2022 reprezentoval tříčlenný tým z 9. a 8. ročníku Daniel Franek, Marek Plura a Jakub Markovič naši školu v anglické soutěži Aleš Hrdlička Challenge, s názvem „Intergalactic Cruise“. Okresního kola soutěže se zúčastnilo celkem 13 týmů porubských a ostravských škol. Úkoly byly zaměřeny nejen na znalost anglického jazyka, ale prolínaly se zde i znalosti a schopnosti z jiných…

Výtvarná soutěž

Karolína Honusová z 8.A vyhrála první místo ve výtvarné soutěži v kategorii 13-15 let. Soutěž byla na podporu stipendia Václava Havla. Práce vítězů jdou do aukce a výdělek bude poskytnut znevýhodněným romským dětem, aby se mohly dále vzdělávat. Blahopřejeme!

Výsledek zápisu do prvního ročníku

Seznam žáků přijatých do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023: výsledek zápisu Zákonní zástupci, kteří podali žádost o odklad povinné školní docházky, budou školou kontaktováni a vyzváni k doložení chybějících doporučení. Ostatní, výše neuvedeni, zákonní zástupci a pěstouni budou školou kontaktováni do konce dubna.