Příroda všemi smysly aneb Mladý badatel přírody

14. 5. jsme se vypravili za poznáváním přírody do URSUS Zážitkového centra v Dolní Lomné.  Jak už název programu napověděl, měli jsme možnost zapojit všechny své smysly. Podle zvuků jsme poznávali zvířata od obojživelníků, ptáků, až po savce. Hmatem jsme zkoumali stopy zvířat, jejich drápy, zuby, kožichy a další přírodniny, např. šišky, mech, žaludy. Učili jsme se hledat rozdíly mezi dravcem…

Sportovně-turistický kurz

Náhradou za odpadlý lyžařský kurz byl žákům sedmého ročníku kurz sportovně-turistický. Ten proběhl 29. 4. až 3. 5. taktéž na Bílé. Na programu měli žáci připraveny míčové a pohybové hry, výlet na Lysou horu, šifrovací stezku, střelbu ze vzduchovky, návštěvu lanového centra, jízdu lanovkou nebo procházku místní přírodou. Na večer byl přichystán chytrý kvíz, ve kterém si žáci ověřili znalost…

Technologický den na VŠB-TUO

Žáci třídy 8. B naší školy měli jedinečnou možnost zúčastnit se Technologického dne z dílny Technologické gramotnosti, který se uskutečnil dne 20. 5. na VŠB-TUO. Cílem této události bylo představit moderní technologie, přispět k jejich lepšímu pochopení a v neposlední řadě vzbudit zájem studentů o jejich studium. Program se skládal ze dvou částí. Nejprve si žáci vyslechli přednášku Technologické gramotnosti, během níž lektor…

Škola peněz aneb výuka finanční gramotnosti ve 4.B

Navštívil nás strýček Mr. Monopoly a ocitli jsme se na týden ve finančním světě. Každý den jsme museli společně zdolávat různé logické úlohy, které nám Mr. Monopoly nachystal. Začali jsme u samotného vzniku a historie peněz. Zdolali jsme informace ohledně ochranných prvků bankovek, dozvěděli jsme se, co je to inflace a jak je důležité chránit si kreditní kartu. Uvědomili jsme…

Truhlíky plné květin

Třída 2. A pomohla vytvořit jarní atmosféru v pasáži Géčka, a tím se zapojila do soutěže Tvoříme se ZŠ – Truhlíky plné květin. Hlavní výhrou je vstup zdarma na Bezva Fest pro celou třídu. Můžete nás podpořit prostřednictvím QR kódu, a to buď přímo v pasáži Géčka, nebo přes web https://www.geckoostrava.cz/qr-truhliky.

Revolution train

Dne 12. 4. 2024 jsme s žáky šestých a sedmých tříd navštívili multimediální vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN na nádraží v Ostravě – Svinově. Tento vlak má svou základnu v Praze – Dejvicích, pravidelně ale vyjíždí tour do regionů.Cílem projektu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníky – na jejich pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a…

Zlepši si techniku aneb jak jsme byli pozváni

Dne 18. dubna se třída 8. B vydala na program na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava (VŠB). Přemýšleli jsme, jestli tam budou roboti, ale nakonec jsme objevili mnohem víc. Akce se konala v aule VŠB. Na akci se nacházely jednotlivé stánky různých povolání, která pracují s technikou, např. geolog, vodohospodář a další. Kromě představování povolání se zde nacházel…

Obvodní kolo v minikopané starších chlapců – 3. místo

V pátek 26. 4. se na hřišti ZŠ Jana Šoupala konalo obvodní kolo v minikopané chlapců 8. a 9. ročníků. Naši školu reprezentovalo 12 žáků, kteří si v základní skupině poradili se soupeři ze ZŠ gen. Zdeňka Škarvady a ZŠ Polanka nad Odrou. Výsledky dvakrát 3:1 nám zajistily semifinále, odkud měli chlapci možnost postoupit nejen do finále, ale rovnou i do okresního kola….

1. místo v anglické soutěži Aleš Hrdlička Challenge

Dne 19. 4. 2024 se žákyně 9. B třídy Valentina Byrtus, Lucie Klímová a Anna Kučerová zúčastnily anglické soutěže Aleš Hrdlička Challenge s názvem Jungle Mania. Soutěž byla spojením znalostí anglického jazyka s využitím různých mezipředmětových vztahů. Žáci uplatnili své jazykové dovednosti a prokázali, jaký mají všeobecný přehled a jsou schopni pohotové týmové spolupráce, vyzkoušeli si své znalosti z oblasti…