Pro rodiče

 • Informační systém školy
 • Škola podporující zdraví
  – zdravé učení
  – otevřené partnerství
  – pohoda prostředí
  – respekt k potřebám jednotlivce
  – komunikace a spolupráce uvnitř školy i s jejími partnery
  – povinná výuka anglického jazyka od 1. ročníku
 • Školní vzdělávací program (ŠVP)
  – 1., 2., 3., 4. a 5. ročník
  – 6.A,  7.A, 8.A, 8.C a 9.A
  – 6.B, 7.B, 8.B a 9.B – s rozšířenou výukou matematiky
 • Na čem stojí náš ŠVP?
  – přiblížení tajů matematiky zábavnou formou
  – výuka informatiky, podpora rozvoj digitální kompetencí žáků
  – dlouhodobá péče o žáky s poruchami učení
  – komunikativní prostředí založené na důvěře
  – spolupráce s rodiči
  – primární prevence sociálně-patologických jevů
  – humanitární akce (Adopce na dálku – Bangbaby, charitativní sbírky)
  – projektové dny
  – environmentální výchova (třídění odpadu, sběr kaštanů a papíru)
  – spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity