Pro rodiče

 • Informační systém školy
        
 • Škola podporující zdraví
     – zdravé učení
     – otevřené partnerství
     – pohoda prostředí
     – respekt k potřebám jednotlivce
     – komunikace a spolupráce uvnitř školy i s jejími partnery
     – povinná výuka anglického jazyka od 1. ročníku
 • Školní vzdělávací program
     – 1., 2., 3., 4. a 5. ročník
     – 6.A, 6.C, 7.A, 8.A, 8.C, 9.A a 9.C
     – 6.B, 7.B, 8.B a 9.B – s rozšířenou výukou matematiky

  Co to znamená?
     – přiblížení tajů matematiky zábavnou formou
     – výuka informačních a komunikačních technologií
     – dlouhodobá péče o žáky s poruchami učení
     – komunikativní prostředí založené na důvěře
     – spolupráce s rodiči
     – primární prevence sociálně-patologických jevů
     – humanitární akce (Adopce na dálku – Bangbaby, charitativní sbírky)
     – projektové dny
     – environmentální výchova (třídění odpadu, sběr kaštanů a papíru)
     – spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity