Školská rada

Školská rada se řídí §167 zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Školská rada má šest členů, jejich funkční období jsou 3 roky.

Složení školské rady platné od 1.10.2020
členové jmenováni zřizovatelem
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Bc. Michal Šíma

členové voleni zákonnými zástupci žáků
Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.
Mgr. Lucie Skulinová

členové voleni pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Hana Krejčová
Mgr. Markéta Kučerová

Podněty pro školskou radu lze zasílat na emailovou adresu skolskarada @ zsbulharska.cz