Informace

PROVOZ ŠD
   pondělí    6:00 – 7:40      11:40 – 17:00
   úterý       6:00 – 7:40      11:40 – 17:00
   středa     6:00 – 7:40      11:40 – 17:00
   čtvrtek     6:00 – 7:40      11:40 – 17:00
   pátek      6:00 – 7:40      11:40 – 16:30

Vychovatelky
   Libuše Golombková 1. oddělení
   Jitka Tycarová      2. oddělení
   Petra Robenková   3. oddělení – vedoucí vychovatelka
   Gabriela Makuchová    4. oddělení
   Anna Haroková   5. oddělení
   Martina Kopečná      6. oddělení

Poplatky
   číslo našeho účtu:   15325/5500
   konstantní symbol:  379
   specififký symbol:   9999
   variabilní symbol:    získáte od vychovatelky daného oddělení
   úhrada:                   1600,- Kč za školní rok 2023/2024

Další informace

   V případě příznivého počasí v době od 14:00 do 15:00 jsme s dětmi venku. Prosím vybavte své dítě vhodným sportovním oblečením.

   Pokud má dítě odejít ze ŠD mimo obvyklou dobu, musí mít dítě omluvenku s těmito údaji:
      – datum odchodu
      – čas odchodu
      – dodatek: Od této doby přebírám za dítě zodpovědnost.

   Upozorňujeme rodiče, že jsou odpovědni za odchod dětí do kroužků, které neorganizuje ŠD.