Výchovný poradce

Mgr. Ivana Kopičková Heiníková

kontakt: 596 962 035

email: kopickova@zsbulharska.cz

konzultační hodiny:  dle předchozí domluvy

Činnosti výchovného poradce:

  • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
  • účastní se jednání výchovné komise
  • spolupracuje s pedagogickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, se středisky výchovné péče
  • věnuje zvýšenou pozornost a péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, s problémovým vývojem a rizikovým chováním
  • organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků
  • podílí se na zpracování potřebné dokumentace
  • koordinuje poskytování poradenských služeb, informuje o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů
  • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě