Zdravá škola

Jsme „Škola podporující zdraví“, naším cílem je:

  • zdravé učení
  • otevřené partnerství, utváření třídních kolektivů
  • pohoda prostředí s atmosférou spolupráce a porozumění
  • respekt k potřebám jednotlivce
  • komunikativní prostředí založené na důvěře
  • prevence sociálně patologických jevů
  • rozvoj talentu dětí
  • poskytování péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
  • osvojení se zdravých stravovacích a pohybových návyků

 

Výchova k zdravému stylu patří k základním prvkům našeho školního vzdělávacího programu, který vychází z realizovaného projektu Škola podporující zdraví. Dbáme o komplexní provádění prevence rizikového chování u žáků, rozvíjíme oblast psychosociálních dovedností. Výchovně působíme na žáky při všech školních aktivitách tak, aby z nich vyrostli samostatní, zdravě sebevědomí, ale také tolerantní lidé, kteří si navíc uvědomují důležitost udržování fyzického i psychického zdraví.