Školní jídelna

Platby – jen bezhotovostně
Číslo našeho účtu: 15325/5500
konstantní symbol: 379
variabilní symbol: získáte u vedoucí kuchyně