Informace

Přihlašování a odhlašování stravy

 • na stránce www.strava.cz (číslo zařízení je: 4740) nebo telefonicky
 • odhlašování ze stravování je možné vždy do 13:30 hodin předcházejícího pracovního dne
 • na pondělí je možno se odhlašovat až do 8:00 v pondělí

Platba stravného

 • jen bezhotovostně na účet 15325/5500  KS: 379  VS: získáte u vedoucí kuchyně
 • dvacátý den předchozího měsíce (tzn.  20. září je platba na říjen, platby došlé v říjnu jsou na listopad….)
 • pokud na účtu strávníka nejsou žádne peníze, nemůže být přihlášen

Ceny stravenek od 1. března 2024

 • žáci 6-10 let                                                 31,00 Kč
 • žáci 11-14 let                                                 33,00 Kč
 • žáci 15 a více let                                          35,00 Kč
 • studenti SOŠOOM, SŠSaP                         35,00 Kč
 • cizí strávníci                                              105,00 Kč 
 • svačinka pro žáky ZŠ                                   19,00 Kč 

Ceny karty/čipu

 • stravovací karta  40,– Kč (doprodej)
 • stravovací čip     135,— Kč (včetně vratné zálohy 100,– Kč)

Výdejní doba

svačiny                                                          9:40 – 10:00

obědy  do jídlonosičů  a „cizí strávníci“    11:00 – 11:30

obědy škola                                                   11:30 – 14:00

obědy do jídlonosičů děti                            13:50 – 14:00

Další informace

     Důležité upozornění ředitele školy ke školnímu stravování Školní stravování je dotováno státem. Žák má nárok na dotovanou stravu pouze ve dny, kdy je ve škole přítomen a první den nemoci (vyhláška107/2005sb). Pokud se žák stravuje v době nepřítomnosti ve škole (odebere oběd do jídlonosiče), má povinnost tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny a strava mu bude účtována v plné výši tj. + 62,90 Kč na jeden oběd k dotované ceně stravenky. Žádáme tímto zákonné zástupce, aby plnili svou povinnost a odhlašovali své děti v případě jejich nepřítomnosti ve škole. Porušení tohoto pravidla bude zjišťováno a rozdílná částka vymáhána a to i v případě, že oběd nebude vyzvednut.