Matematika a přírodní vědy

V 6. – 9. ročníku se naše škola vždy v jedné třídě v ročníku zaměřuje na matematiku a rozvoj logického myšlení. Snažíme se přiblížit tajům matematiky, fyziky či chemie hravou formou. Důležitým prvkem podpory matematické gramotnosti jsou školní šachové kroužky, které navštěvují již žáci prvního stupně. Hra šachu rozvíjí logické a strategické myšlení, schopnost soustředit se na daný problém a zvládání neúspěchu. Posilovat matematické dovednosti mohou žáci rovněž v Klubu deskových her.

Žáci se účastní různých exkurzí a zážitkových programů (Dlouhé Stráně, planetárium, robotika, programy ve Světě techniky…).

Naši žáci jsou úspěšní řešitelé mnoha matematických a přírodovědných olympiád a soutěží:

  • Matematická olympiáda
  • Fyzikální olympiáda
  • Pythagoriáda
  • Astronomická olympiáda
  • Logická olympiáda
  • Ekoenergie 19 – Chytrý region
  • Hledáme nejlepšího mladého chemika
  • a jiné