Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 19 třídách s počtem přibližně 420 žáků. Na první stupni zařazujeme nadané žáky do speciální skupiny, kde jednu hodinu týdně rozvíjíme logicko-matematické nadání a v druhou verbální-jazykové nadání. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Školní kolo Astronomické olympiády

Školní kolo Astronomické olympiády

Ve středu 22.11.2023 řešili žáci naší školy školní kolo Astronomické olympiády. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: V kategorii G-H soutěžilo celkem 16 žáků 6. a 7. ročníku. Žáci měli za úkol zodpovědět testové otázky z astronomie, vyluštit astronomickou křížovku a podle obrázku poznat některé důležité vesmírné objekty. Za všechny odpovědi mohli získat maximálně 50 bodů. Všech 16 žáků získalo více…

více

Den deskových her

Zveme všechny žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost na naši tradiční akci.  Ve třídách pavilonu B budou herny s bohatou nabídkou deskových her. Na místě budou i prezentátoři společnosti MINDOK, kteří vás seznámí se základy jednotlivých her, a pokud se vám některá hra zalíbí, budete si ji moci zakoupit se speciální slevou. Deskové hry jsou oblíbeným vánočním dárkem.  Letos poprvé…

více

Vánoční tvoření v 7. B

Ve středu 22. 11. 2023 jsme se sešli s některými žáky 7. B a s jejich rodiči, abychom společně vytvořili vánoční ozdoby a přání. Jedna z maminek byla velmi laskavá, přinesla nám vypálené motivy z keramiky, které si žáci mohli zdobit podle svého vkusu. Vytvářeli jsme i vánoční přání se skládaným stromečkem, někteří malovali baňky, jiní horlivě diskutovali o aktuálních třídních tématech.😊 Akce byla…

více
Úspěch našich žáků na Porubském louskání

Úspěch našich žáků na Porubském louskání

Pod záštitou Odboru školství MOb Ostrava-Poruba a Hádankářsko-křížovkářského kroužku Ostraváci se v pondělí 20. 11. konal již 5. ročník vědomostní soutěže Porubské louskání. V letošním roce se do soutěže přihlásilo osm porubských základních škol. Čtyřčlenná družstva se utkala ve třech kategoriích: složitější logické úlohy (domino, věžáka, cihlová stěna), křížovky (hlásková a shlukovka) a hádanky (sloučenky, vsuvky, výpustky, háčkovky). Naše škola vyslala zástupce…

více
Souboj o únikovou hru

Souboj o únikovou hru

Únikové hry jsou dnes vyhledávanou kratochvílí mezi dospělými i dětmi. A proto nás napadlo, co si takhle o jednu takovou „únikovku“ zasoutěžit? Prokázat logické myšlení, orientaci, schopnost analyzovat a kombinovat. Tuto možnost měli žáci druhého stupně v rámci projektového dne zaměřeného na matematiku. Ve čtvrtek 16. 11. žáci plni očekávání zamířili do svých tříd, kde byli rozlosováni do čtyř až šestičlenných…

více
Stávka
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2023/2024

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

417

žáků ve školní roce 2023/2024

225

žáků na 1. stupni

192

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?