Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 21 třídách s počtem přibližně 470 žáků. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

   Ve středu 23. března 2022, kdy se škola proměnila v pohádkovou říši, jsem se stala princeznou. Říše byla plná nejen princezen, ale i lesních víl, rytířů, zvířátek, ježibab, čarodějnic a hlavně zábavných úkolů pro návštěvníky. Největším zážitkem se pro děti stal skok přes rybník, aby je nechytil vodník.    Často nám zbyl čas i na prohlídku školy, a tak…

více
Matematický klokan 2022

Matematický klokan 2022

V pátek 18. března proběhl na naší škole Matematický klokan. Letos se do soutěže zapojilo 273 žáků druhých až devátých tříd. V kategorii Cvrček soutěžili žáci druhých a třetích tříd, v kategorii Klokánek žáci čtvrtých a pátých tříd, v kategorii Benjamín žáci šestých a sedmých tříd a v poslední kategorii Kadet žáci osmých a devátých tříd. V kategorii CVRČEK se nejlépe umístili: 1. místo          Bára Myslivcová                    3….

více
ZŠ Bulharská je třetí v kraji

ZŠ Bulharská je třetí v kraji

     V úterý 22.3.2022 náš čtyřčlenný šachový tým bojoval s nejlepšími školními týmy Moravskoslezského kraje. Šachový přebor škol měl devět kol, během kterých jsme vyhráli 19  z 30 partií, jedna dopadla nerozhodně. Celkem jsme získali 21,5 bodů a o 3,5 bodu jsme nakonec zaostali za 2. místem.    Na konci turnaje jsme nad hlavu zvedli pohár za 3. místo a…

více
Pasování žáků 1. B na čtenáře

Pasování žáků 1. B na čtenáře

Děti z první třídy 8. března 2022 přijaly pozvání do Knihovny města Ostravy na Vietnamské. Paní knihovnice dětem zahrály pohádku o holčičce, která ráda četla knížky. Holčička si jednou půjčila knížku, která neměla konec. Děti z 1.B zapojily fantazii a pomohly holčičce příběh dokončit. Nakonec paní knihovnice pasovala děti na čtenáře. Dětem předala dárky i paní starostka Městského obvodu Poruba….

více
Projektový den 4. a 5. tříd – Finanční gramotnost

Projektový den 4. a 5. tříd – Finanční gramotnost

Koncem ledna proběhl v našem 4. a 5. ročníku jednodenní projektový blok: FINANČNÍ GRAMOTNOST. Učitelé vytvořili svým třídám podklady na míru, vymysleli řadu aktivit (zábavných i poučných) a vzali si na pomoc i internet. Pomohli nám i Simpsonovi, které jsme si pozvali a svět financí byl hned vtipnější. Pracovní listy, aktivity a hry i soutěže děti překvapily i zaujaly. Světu peněz…

více
Lyžařský výcvik žáků 8. ročníku

Lyžařský výcvik žáků 8. ročníku

Ve dnech 13. až 18. února 2022 se na Bílé po dvouleté pauze uskutečnil lyžařský kurz, kterého se netradičně zúčastnili žáci 8. ročníku. Kromě jednoho dopoledne nám po celý týden na modré obloze svítilo sluníčko. Lyžování tak bylo velice příjemné a bavilo i začínající lyžaře. Někteří však měli tu smůlu, že vyzkoušeli také jízdu na skútru horské služby. Doufáme v brzké…

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?