Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Nadání

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 19 třídách s počtem přibližně 420 žáků. Na první stupni zařazujeme nadané žáky do speciální skupiny, kde jednu hodinu týdně rozvíjíme logicko-matematické nadání a v druhou verbální-jazykové nadání. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Okresní kolo Matematické olympiády

Okresní kolo Matematické olympiády

Jan Solařík, žák 7. B, je úspěšným řešitelem okresního kola Matematické olympiády. Blahopřejeme!

více
Třída vynálezců

Třída vynálezců

ZŠ Bulharská, 8.–12. 4. 2024 Chtěli jste někdy zkusit být vynálezcem? Tak tuhle šanci jsme dostali my, žáci z 8.B. Během týdne jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Navrhli své vynálezy, které jsme poté z kartonů, polystyrenů, papírů, dřeva a spousty dalších materiálů sestavili. A pak proběhlo i hodnocení našich vynálezů v různých kategoriích. Před publikem, jež bylo tvořeno vedením…

více
Festival Jeden svět – mezinárodní festival filmů o lidských právech

Festival Jeden svět – mezinárodní festival filmů o lidských právech

9. 4. 2024 se třída 7. B zúčastnila projekce Jeden svět dětem v DK Poklad. Na programu byly tři filmy a beseda. První film se jmenoval Dívka s mosaznými kroužky, seznámil nás s tradicemi, které dodržují ženy a dívky z kmene Kajanů. Mosazné kruhy, které musí ženy nosit na krku, jsou součástí vesnické identity, zároveň se stávají důvodem k šikaně….

více

Výsledek zápisu do 1. ročníku

Ve dnech 2. a 3. 4. 2024 probíhal zápis do prvního ročníku. Seznam uchazečů, kteří byli  přijati k základnímu vzdělávání na Základní škole, Ostrava–Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace od 1.9.2024, zveřejnil ředitel školy 12.4.2024. >> seznam přijatých <<

více
Matematický klokan 2024

Matematický klokan 2024

V pátek 22. března 2024 proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan. Letos se do soutěže zapojilo 268 žáků druhých až devátých tříd. V kategorii Cvrček soutěžili žáci druhých a třetích tříd, v kategorii Klokánek žáci čtvrtých a pátých tříd, v kategorii Benjamín žáci šestých a sedmých tříd a v poslední kategorii Kadet žáci osmých a devátých tříd. V kategorii CVRČEK se nejlépe umístili tito…

více
Tvořivá dílna v Domově pro seniory Slunečnice

Tvořivá dílna v Domově pro seniory Slunečnice

V pátek 8. března navštívili žáci třídy 8. C Domov pro seniory Slunečnice v Ostravě-Porubě a během společně stráveného dopoledne vytvořili s klienty domova krásná a poutavá leporela. Projekt byl směřován k Mezinárodnímu dni žen, tudíž všichni zúčastnění pracovali především s květinovými motivy. Výběrem materiálu jsme se snažili zacílit k ekologické zodpovědnosti a udržitelnosti, proto žáci pracovali s již nevyužitelnými didaktickými pomůckami, barevnými ústřižky z látek, obrázky z časopisů…

více
školní rok 2023/2024

Aktuálně

Obohacování talentovaných žáků

V roce 2024 škola realizuje projekt Obohacování talentovaných žáků, který je financován z peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2023/2024

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

417

žáků ve školní roce 2023/2024

225

žáků na 1. stupni

192

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Kde naleznete naší školu?