Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 21 třídách s počtem přibližně 470 žáků. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Moravskoslezský matematický šampionát

Moravskoslezský matematický šampionát

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 proběhl na Wichterlově gymnáziu19. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu. Náš tým ve složení Aneta Klozíková, Jakub Markovič, Adéla Obdržálková a Matěj Sýkora (9. B) obsadil 3. místo v kategorii ZŠ 9, kde se v letošním roce utkalo 61 čtyřčlenných družstev. Blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeje za reprezentaci školy.

více

Doučování žáků

Od října do konce prosince 2022 opět na škole probíhá projekt Doučování žáků škol – realiazce investice 3.2.3  Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

více

Školní kolo Pythagoriády

V úterý 18. 10. 2022 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, do které se zapojilo celkem 103 žáků 6. – 9. ročníku. Úspěšným řešitelem byl ten žák, který získal 9 a více bodů (max. 15). Úspěšnými řešiteli jsou Jakub Markovič a Matěj Sýkora (9. B), Matouš Byrtus, Daniel Hájek, Bára Skopalová, Aneta Akritidu, Matyáš Kubáň, Jiří Trčka,…

více

Přírodovědný klokan

Žáci 8.B a 9.B se zúčastnili školního kola soutěže Přírodovědný klokan, která se konala 12.10. 2022. Nejvíce bodů získali Martin Klein, Jakub Markovič a Matěj Nevrlý (všichni žáci 9.B).

více
Anglická soutěž AHOL´s Amazing Race

Anglická soutěž AHOL´s Amazing Race

14.10.2022 družstvo 8 žáků z 9.B (Mona Kattanová Rahmani, Aneta Klozíková, Adéla Obdržálková, Eva Rymiecová, Aneta Zdráhalová, Jiří Janík, Jakub Markovič a Matěj Nevrlý) obsadilo úžasné 1. místo v 7. ročníku anglické soutěže AHOL´s Amazing Race s názvem „Lights, Camera, Action!“, který se tematicky zaměřil na nezapomenutelné filmy a filmové postavy anglofonní kinematografie. Soutěžící museli nejprve zvládnout vědomostní test -poslech,…

více

Republikové kolo Atletického čtyřboje

Základní škola Bulharská vychovává atletické talenty Tým děvčat v republikovém kole Atletického čtyřboje v Opavě obsadil 5. místo mezi nejlepšími atletkami a v jednotlivcích Petra Poštulková 3. místo. Nebývalým úspěchem na sportovním poli se může pyšnit naše škola . Družstvo pěti dívek z 8. ročníku, jmenovitě Petra Poštulková, Klára Olivíková, Michaela Ministrová, Lucie Klímová a Valentina Byrtus, se v soutěži Atletického…

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?