Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 19 třídách s počtem přibližně 420 žáků. Na první stupni zařazujeme nadané žáky do speciální skupiny, kde jednu hodinu týdně rozvíjíme logicko-matematické nadání a v druhou verbální-jazykové nadání. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

POSLEDNÍ ODHLÁŠKY OBĚDŮ

POSLEDNÍ ODHLÁŠKY OBĚDŮ NA MĚSÍC ČERVEN 2023 PŘIJÍMÁME VE ČTVRTEK 29.6. DO 8.00 HODIN. Pak proběhne vyúčtování na účty strávníků. Výdej oběda (hovězí hamburger) v pátek 30.6. bude od 9.00 do 10.00.

více
Hrajeme si s Merkurem

Hrajeme si s Merkurem

6. června 2023 se žáci 5. a 6. ročníku zúčastnili soutěže Hrajeme si s Merkurem organizované na ZŠ a MŠ Volgogradská v Ostravě- Zábřehu. Dvojice žáků měly za úkol sestavit náročný model závodního automobilu ze stavebnice Merkur 4. Naše škola vyslala tři soutěžní dvojice. Skvělé 2. místo obsadili žáci 5.A – Ondřej Bosák a Petr Hőpfler. Soutěže se zúčastnila i…

více
Bulharská má talent!

Bulharská má talent!

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,snad jste si užili Piknikový koncert v minulém týdnu na školní zahradě. Poslední společensko-kulturní akcí v tomto školním roce je nesoutěžní přehlídka finalistů ZŠ BULHARSKÁ MÁ TALENT! Ve čtvrtek 29. června 2003 od 15 h se na školním dvoře představí několik našich žáků v různých odvětvích sportovních, uměleckých nebo dovednostních disciplínách. Odpoledne nám zpestří i sbor…

více
Piknikový koncert

Piknikový koncert

Školní pěvecký sbor Vás srdečně zve na tradiční Piknikový koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 22. 6. 2023 v 16 hodin na školní zahradě. Vstup na zahradu najdete u vchodu do školní jídelny. Těšit se můžete na spirituály, gospely i písně Jaroslava Ježka.

více

Zkrácení výdejní doby obědů

Od 22. června do 29. června 2023 bude výdej obědů ve školní jídelně ukončen ve 13:15 hodin.

více
Den dětí na Bulharské

Den dětí na Bulharské

V pátek 2.6. oslavili žáci prvního stupně Den dětí soutěžním dopolednem. Naši deváťáci pro ně připravili 20 disciplín (střílení florbalkou na branku, přetahování lanem, slalom na koloběžce, provlékání nitě uchem jehly, skládání puzzle ….). Po splnění každé z nich dostali razítko do kartičky. V závěru dopoledne obdržely všechny děti sladkou odměnu. Žáci 6.A, 6.B, 7.A, 7.C a 8.B strávili Den…

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?