Informace

Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia krok za krokem        

Přijímací řízení na střední školy         Formulář Vybrané střední školy pro 9. ročník

Příjímací řízení na víceletá gymnázia           Formulář Vybrané střední školy pro 5. a 7. ročník

 

Najdi  si svou školu   https://www.stredniskoly.com/                                             Jak vybrat střední školu?

Kam na školu     https://www.atlasskolstvi.cz/                 https://www.seznamskol.cz/

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce   https://www.infoabsolvent.cz/

Videoukázky studijních oborů  https://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Maturitni                                  https://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Ucebni

Jednotná přijímací zkouška     https://prijimacky.cermat.cz/

https://zkousky-nanecisto.cz/            https://scio.cz/

 

 

 

Přijímání na střední školy a konzervatoře                                                                                                                                         https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Kam po devítce (web pro osmáky, deváťáky a jejich rodiče)   kampodevitce.cz

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)                                                                  https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni_poradenske_stredisko_ostrava

Můj život po škole    https://www.mujzivotposkole.cz/