Informace

Volná místa na SŠ  

https://www.msk.cz/temata/skolstvi/volna_mista.html?okr=OV

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?2-kolo-prijimaciho-rizeni-na-ss=true              

Přijímací řízení na střední školy 2022

Letáky pro žáky a jejich rodiče:

Přijímací řízení na střední školy
Přijímací řízení na víceletá gymnázia

Žáci si ve školním roce 2021/2022 mohou podat dvě přihlášky na střední školu. Přihlášky včetně dokladů dle příslušného prováděcího předpisu musí žáci nebo jejich zákonní zástupci odevzdat řediteli příslušné střední školy do 1. 3. 2022.

Kde dostanu přihlášku?    Žák, který se hlásí na víceleté gymnázium nebo střední školu, odevzdá třídnímu učiteli, do 3. 2. 2022 vyplněný formulář Vybrané střední školy.

Škola jej zpracuje a nejpozději do 10 pracovních dnů předá zákonným zástupcům žáka potvrzenou přihlášku.

Kde dostanu zápisový lístek?   Zápisový lístek předá ZŠ zákonným zástupcům nebo přímo žákovi, pokud s tím zákonný zástupce písemně souhlasil, do 15. 3. 2022.

Najdi  si svou školu   https://www.stredniskoly.com/         Jak vybrat střední školu?

KAM po devítce (web pro deváťáky a jejich rodiče)       kampodevitce.cz

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)  https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni_poradenske_stredisko_ostrava

Můj život po škole     https://www.mujzivotposkole.cz/