Informace

Informace o volných místech na středních školách v Ostravě

https://www.msk.cz/temata/skolstvi/volna_mista.html?okr=OV

Informace o volných místech na středních školách v Moravskoslezském kraji

https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/informace-o-volnych-mistech-ve-strednich-skolach-a-konzervatorich-2175/

 

 

Najdi  si svou školu   https://www.stredniskoly.com/                                             Jak vybrat střední školu?

Kam na školu     https://www.atlasskolstvi.cz/                 https://www.seznamskol.cz/

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce   https://www.infoabsolvent.cz/

Videoukázky studijních oborů  https://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Maturitni                                  https://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Ucebni

Jednotná přijímací zkouška     https://prijimacky.cermat.cz/

https://zkousky-nanecisto.cz/            https://scio.cz/

 

 

 

Kam po devítce (web pro osmáky, deváťáky a jejich rodiče)   kampodevitce.cz

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)                                                                  https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni_poradenske_stredisko_ostrava

Můj život po škole    https://www.mujzivotposkole.cz/