Informace

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY – JARO 2024       https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Najdi  si svou školu   https://www.stredniskoly.com/                                    Jak vybrat střední školu?

Kam na školu     https://www.atlasskolstvi.cz/                 https://www.seznamskol.cz/

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce   https://www.infoabsolvent.cz/

Videoukázky studijních oborů  https://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Maturitni                                  https://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Ucebni

Jednotná přijímací zkouška     https://prijimacky.cermat.cz      https://zkousky-nanecisto.cz/            https://scio.cz/

MŠMT – Přijímání na střední školy a konzervatoře                                                                                                                      https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Kam po devítce (web pro osmáky, deváťáky a jejich rodiče)   kampodevitce.cz

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)                                                                  https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni_poradenske_stredisko_ostrava

Můj život po škole    https://www.mujzivotposkole.cz/