Matematická třída

Od 6. ročníku mohou být žáci zařazeni do třídy, ve které se výuka víc zaměřuje na rozvoj matematické gramotnosti a logického uvažování žáků. Této koncepci je uzpůsoben i školní vzdělávací program, ve kterém je posílená časová dotace pro výuku matematiky vzhledem k běžné třídě.

Matematické třídy jsou: 6.B, 7.B, 8.B a 9.B

Další informace zájemcům o matematickou třídu podá Mgr. Kamila Mohelníková (email: mohelnikova@zsbulharska.cz).