Aktuality
Revolution train

Revolution train

Dne 12. 4. 2024 jsme s žáky šestých a sedmých tříd navštívili multimediální vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN na nádraží v Ostravě – Svinově. Tento vlak má svou základnu v Praze – Dejvicích, pravidelně ale vyjíždí tour do regionů.
Cílem projektu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníky – na jejich pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat je k pozitivním životním volbám.
Žáci byli z interaktivního a zážitkového programu nadšeni.

Mgr. Martina Riedlová