Nadaní žáci

Škola aktivně vyhledá nadané žáky, se kterými dál pracuje.

Ve školním roce 2023/2024 je systém podpory zajišťován:

  • koordinátorem nadání
  • 1 hodinou týdně  tzv. matematiky+ (1. – 6. ročník)
  • 1 hodinou týdně  tzv. češtiny+ (1. – 6. ročník)
  • celoročním projektem Obohacování talentovaných žáků
  • třídou s rozšířenou výukou matematiky (6. – 9. ročník)
  • volnočasovými aktivitami