Kariérový poradce

Mgr. Markéta Kučerová

kontakt: 596 962 035

email: kucerova@zsbulharska.cz

konzultační hodiny: čtvrtek 14 – 15 hodin (případně po předchozí domluvě)

Činnost školního kariérového poradce:

  • podpora při sebepoznání – identifikace silných a slabých stránek žáků, zájmů, předpokladů či vlastních limitů (co by v životě chtěli, v čem se jim daří, čeho se obávají, jaké mají hodnoty, motivaci, cíle)
  • vzdělávání a poradenství v oblasti fungování světa práce – sebeprezentační dovednosti, exkurze
  • rozvoj klíčových kompetencí a osobní rozvoj – komunikace, řešení problémů a rozhodování
  • poskytování informací žákům i rodičům – studijní, pracovní příležitosti, proměny světa práce
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a informačním a poradenským střediskem úřadu práce

 

Další informace naleznete zde.