Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 19 třídách s počtem přibližně 420 žáků. Na první stupni zařazujeme nadané žáky do speciální skupiny, kde jednu hodinu týdně rozvíjíme logicko-matematické nadání a v druhou verbální-jazykové nadání. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Vyšplhali jsme dvě zlaté medaile

Vyšplhali jsme dvě zlaté medaile

V pátek 15. prosince 2023 na ZŠ Jana Šoupala proběhlo okresní kolo ve šplhu na tyči. Žáci nešplhali každý sám za sebe, ale za tým . Ten se skládal ze 4 členů. A jak jsme si vedli? Posuďte sami… 1. místo – dívky 6. a 7. ročníku (Markéta Štenclová, Amálie Kubišová, Eliška Rojíčková, Alena Závadová)1. místo – chlapci 8. a 9. ročník (Matouš Byrtus, Petr…

více

Recitační soutěž

I v předvánočním shonu jsme si udělali krátké zastavení s poezií. V úterý 19. prosince 2023 se vybraní žáci napříč celým druhým stupněm zúčastnili školního kola recitační soutěže. Ta byla rozdělena do dvou částí, a to 6. až 7. a 8. až 9. ročník. Na to, že v dnešní době poezie mezi mladými lidmi a dětmi příliš neboduje, poslechli jsme si hezké…

více
Turnaj v přehazované

Turnaj v přehazované

Během pondělního dopoledne (18. prosince 2023) se v tělocvičně naší školy konalo velké klání žáků 5. tříd v přehazované. Nakonec se do tohoto předvánočního turnaje zaregistrovalo 7 smíšených týmů. Systém soutěže byl tzv. pavouk, čili kdo daný zápas vyhraje, postupuje, kdo prohraje, v soutěži končí. Za mohutného křiku a povzbuzování jsme mohli vidět krásné zákroky, odhodlání a chuť zvítězit. První tři družstva obdržela…

více

Betlémské světlo bude u nás ve středu

Ve středu 20.12.2023 po ukončení vánočního koncertu budou skauti v koridoru školy rozdávat Betlémské světlo. Pokud máte rádi tuto novodobou tradici, nezapomeňte si vzít svou lucerničku.

více

Pokladna ŠJ uzavřena

Od pátku 15. prosince do úterý 19. prosince 2023 včetně bude pokladna školní jídelny uzavřena. Děkujeme za pochopení.

více
Vánoční koncert

Vánoční koncert

Ve středu 20.12.2023 v 17 h proběhne v tělocvičně školy tradiční Vánoční koncert ZŠ Bulharská. Přijďte povzbudit naše malé i větší zpěváky a užít si vánoční atmosféru.

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2023/2024

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

417

žáků ve školní roce 2023/2024

225

žáků na 1. stupni

192

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?