Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 21 třídách s počtem přibližně 470 žáků. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

EkoEnergie 23 – Chytrý region

EkoEnergie 23 – Chytrý region

10. května 2023 proběhla finálová soutěž žáků základních škol v rámci projektu EkoEnergie 23, kterou pořádá Střední škola teleinformatiky Ostrava. Naši školu reprezentovali Miroslav Gatěk a Matěj Sýkora z 9.B, kteří se ve své prezentaci zabývali tématem využití AI k šetření energií v domácnosti. Součástí projektu byla nejen květnová přehlídka žákovských prezentací, ale také březnový workshop, kde bylo téma doplněno…

více
Ostravský koníček 2023

Ostravský koníček 2023

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 se zúčastnilo 23 žáků naší školy největší ostravské šachové soutěže pořádané pro žáky ostravských škol Ostravský koníček 2023. Ve třech kategoriích se zde proti sobě utkalo na 178 šachovnicích rekordní počet 357 mladých šachistů od prvních do devátých tříd. V kategorii A – MŠ, 1. a 2. ročník nás skvěle reprezentoval Kryštof Richter (2. B),…

více
Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu

Dne 4. května 2023 se výběr děvčat 8 a 9. ročníku ( Petra Poštulková, Klára Olivíková, Michaela Ministrovi, Lucie Klímová, Aneta Klozíková) zúčastnily okresního kola Poháru rozhlasu v atletice družstev. Nejenže vyhrály téměř ve všech disciplínách (běh 60m, skok do výšky a dálky, vrh kouli a běh na 800m), ale také se staly absolutními vítězkami.  Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci…

více

Krajské kolo MO 9. ročníku

Jakub Markovič (9. B) je úspěšným řešitelem krajského kola Matematické olympiády. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

více
Anglická soutěž 4. tříd Let´s play with English

Anglická soutěž 4. tříd Let´s play with English

První místo v anglické soutěži 4. tříd s názve Let´s play with English získal čtyřčlenný tým ve složení Ella Mikulíková 4.A, David Němeček 4.A, Filip Teložer 4.B a Václav Hořanský 4.B.  Soutěž proběhla v pátek 21.4.2023 na ZŠ A. Hrdličky. Cílem soutěže bylo, co nejlépe vyřešit 11 úkolů, ve kterých si žáci mohli ověřit nejen znalost angličtiny, ale také schopnost…

více
Školní šachový turnaj

Školní šachový turnaj

V úterý 18. 4. 2023 jsme uspořádali šachový turnaj pro žáky druhého stupně naší školy. Do turnaje se přihlásilo 42 žáků 6. až 9. tříd. Vzhledem k tak velkému počtu šachistů se muselo soutěžit v tělocvičně. Po sedmi odehraných kolech byla místa vítězů obsazena následovně: 1. místo: Štěpán Žáček (7. B) 2. místo: Martin Klein (9. B) 3. místo: Mikuláš…

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?