Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 19 třídách s počtem přibližně 420 žáků. Na první stupni zařazujeme nadané žáky do speciální skupiny, kde jednu hodinu týdně rozvíjíme logicko-matematické nadání a v druhou verbální-jazykové nadání. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Změna výdejní doby

V úterý 5. 9., ve středu 6. 9. a ve čtvrtek 7. 9 2023 bude výdej obědů ukončen ve 13:15 hodin. Děkujeme za pochopení

více

Zahájení školního roku 2023/24

Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září 2023 v 8:00 h. Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne na školním dvoře (před hlavním vchodem do školy). Výuka prvního dne bude ukončena v 8:45 h. Všem žákům přejeme mnoho úspěchů ve školním roce 2023/24!

více

ŠKOLNÍ JÍDELNA AKTUÁLNĚ

Přihlašování nových strávníků, prodej stravného, karet a čipů do 1. září 2023 denně od 8:00 do 11:30 hodin, od 4. září 2023 v pokladních hodinách od 7:30 do 9:00 hodin. Platební karty nebereme, platba za karty a čipy v pokladně pouze v hotovosti, stravné bezhotovostně na účet školy.

více

Volby do školské rady

Oznámení o konání voleb zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy v souladu s volebním řádem vydaným Radou městského obvodu Poruba Vzhledem k ukončení tříletého funkčního období školské rady dne 30.9.2023 oznamuje ředitel školy vyhlášení nových voleb na období 1.10.2023 – 30.9.2026, které proběhnou během konání třídních schůzek: 7.9.2023 od 16:45 do 17:45 ve vstupní hale školy…

více
Výtvarné soutěže

Výtvarné soutěže

Ve školním roce 2022/23 se žáci zúčastnili několika výtvarných soutěží – Hasičská výtvarná soutěž ,,Požární ochrana očima dětí“, Děti malují pro konto Bariéry ,,Inspirace výtvarným dílem“, Výtvarná soutěž na podporu stipendia Václava Havla ,,Co nejkrásnějšího jsem prožil/a“ a Mezinárodní výtvarná soutěž ,,Proměny v přírodě“. Velký úspěch měla žákyně Karolína Honusová (9. A), která vyhrála ve své věkové kategorii v soutěži…

více
Třída vynálezců

Třída vynálezců

V týdnu od 5.6. do 9.6. se z třídy 8.B stala Třída vynálezců. Úkolem žáků bylo navrhnout, vyrobit a v závěru týdne také prezentovat nějaký svůj nápad – vynález. Svého úkolu se zhostili velmi dobře a tak jsme mohli v pátek vidět výsledek jejich týdenního úsilí. Například: Teleport mezi městem a vesnicí, Houbu na tabuli na dálkové ovládání, Nekonečný fix,…

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?