Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 21 třídách s počtem přibližně 470 žáků. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Celostátní kolo Logické olympiády

V pondělí 25. dubna 2022 Eliška Šebestová (5. A) v celostátním kole Logické olympiády v Praze obsadila 3. místo v kategorii žáků 3. – 5. tříd. Děkujeme za reprezentaci školy a moc blahopřejeme!

více
Anglická soutěž

Anglická soutěž

V pátek 22.4.2022 reprezentoval tříčlenný tým z 9. a 8. ročníku Daniel Franek, Marek Plura a Jakub Markovič naši školu v anglické soutěži Aleš Hrdlička Challenge, s názvem „Intergalactic Cruise“. Okresního kola soutěže se zúčastnilo celkem 13 týmů porubských a ostravských škol. Úkoly byly zaměřeny nejen na znalost anglického jazyka, ale prolínaly se zde i znalosti a schopnosti z jiných…

více

Okresní kolo Matematické olympiády

12. dubna 2022 proběhlo na Wichterlově gymnáziu okresní kolo Matematické olympiády žáků 6., 7. a 8. ročníku. Úspěšným řešitelem v kategorii Z6 je Matouš Byrtus (6. B) a Jakub Markovič (8. B) v kategorii Z8. Blahopřejeme!

více
Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

Karolína Honusová z 8.A vyhrála první místo ve výtvarné soutěži v kategorii 13-15 let. Soutěž byla na podporu stipendia Václava Havla. Práce vítězů jdou do aukce a výdělek bude poskytnut znevýhodněným romským dětem, aby se mohly dále vzdělávat. Blahopřejeme!

více

Výsledek zápisu do prvního ročníku

Seznam žáků přijatých do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023: výsledek zápisu Zákonní zástupci, kteří podali žádost o odklad povinné školní docházky, budou školou kontaktováni a vyzváni k doložení chybějících doporučení. Ostatní, výše neuvedeni, zákonní zástupci a pěstouni budou školou kontaktováni do konce dubna.

více
Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

Ve dnech 20. až 25. března 2022 se uskutečnil letošní druhý lyžařský výcvik, a to žáků 7. ročníku. Tentokrát jsme zavítali do malebné krajiny Velkých Karlovic, kde už na nás čekala jarní příroda. Zima zanechala stopy již jen na svahu. Pro mnohé tak bylo zážitkem, že mohli lyžovat takřka v tričku. Příjemným zpestřením byla návštěva vodního světa či ochutnávka frgálů. Všichni…

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?