Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 21 třídách s počtem přibližně 470 žáků. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Hodnocení oběda

Ve školním roce 2021/2022 školní samospráva organizovala dvakrát hodnocení oběda. A to až v květnu a červnu. Dny byly vybrány náhodně pomocí losu. V obou případech většině strávníků chutnalo. Zde bližší výsledky: 24. května 2022 Polévka z vaječné jíšky, krůtí maso v mrkvi, brambory, ovoce, nápoj Chutnalo:  231, tj. 70,2 % Nechutnalo: 98, tj. 29,8 % Celkem hlasů:  329 14….

více
Den s policií

Den s policií

3. června žáci 7. A navštívili Dolní Vítkovice, kde se konal Den s policií. Viděli jsme výcvik služebních psů, zákrok speciální pořádkové jednotky, zákrok zásahové jednotky, ukázku výcviku koní a  science show Velkého světa techniky – pokusy s kapalným dusíkem a suchým ledem. Děti si mohly vyrobit vlastní „butonek“ a za získání 12 razítek dostaly drobné odměny. Mgr. Lenka Stolářová

více
Pyžamový den – pátek 17.6.2022

Pyžamový den – pátek 17.6.2022

Někteří se těší na poslední den školy, někteří nemůžou už ani dospat. Někteří by si ještě zdřímli. A většina žáků se po náročném dni těší do své postýlky a na své pyžamo. Dnes se přišli kamarádům pochlubit, jak jim to sluší v pelíšku. Posuďte sami… Dobrou noc. Mgr. Petr Krňávek

více
Hodina Komenského

Hodina Komenského

20. května 2022 třída 7. A navštívila divadelní představení “ Hodina Komenského“. Hra nás provedla životem J.A. Komenského od jeho narození až do jeho smrti. Představení bylo nejen poučné, ale plné humoru, vtipu, hudby i tance. Moc jsme si to užili a nakonec jsme se mohli vyfotit i s herci. Mgr. Lenka Stolářová

více
Piknikový koncert

Piknikový koncert

Z důvodu očekávaného nepříznivého počasí byl termín koncertu přesunut                na 27. 6. 2022.

více

Zapsaní žáci do 1. ročníku

10.6.2022 ředitel školy rozhodl o přijetí žáků podle  zákona č. 67/2022 Sb.  o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a ukončil také správní řízení o přijetí k základnímu vzdělání u žadatele s registračním číslem AW3MX. >> výsledek zápisu <<

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?