Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 21 třídách s počtem přibližně 470 žáků. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Sportovní den 4. – 6. ročníku

Sportovní den 4. – 6. ročníku

V pátek 26. května proběhl na hřišti a v tělocvičně školy sportovní den 4., 5. a 6. ročníku. Po úvodní rozcvičce se žáci vydali na jednotlivá stanoviště, kde ze sebe vydávali to nejlepší, jelikož bojovali o titul nejvšestrannější sportovec. Výsledky disciplín (běh na 60 metrů, skok daleký z místa, hod medicinbalem, hod míčkem na cíl, skoky přes švihadlo a sedy, lehy) se žákům…

více
Den s hasiči

Den s hasiči

V rámci projektového dne Den s hasiči, který proběhl v pondělí 22. května 2023  pro žáky 1. až 4. ročníku, se žáci seznámili s tím, jak náročná je práce hasičů. Hasičský záchranný sbor správy železnic předvedl dětem záchranu osoby z výšky, vyprošťování zraněného z místa nehody pomocí stříhání automobilu a nakládání auta jeřábem. Děti měly možnost nejen přihlížet, ale také…

více
Stali jsme se Zdatnou školou

Stali jsme se Zdatnou školou

V pondělí 22. května se v areálu ZŠ Porubská konala atletická soutěž pro žáky 5. ročníku s příhodným názvem Zdatný páťák. Vybraní osvědčení sportovci naší školy Eva Řepková, Markéta Štenclová, Tereza Wozniaková, Eliška Štěpařová, Jan Filipský, Max Bende, Matyas Fárek a František Čermák šli soutěžit ve čtyřech disciplínách, a to ve sprintu na 50 metrů, hodu medicinbalem, skoku dalekém z místa a překážkové dráze. A jak to celé dopadlo? Podívejte se na…

více
Orientační běh

Orientační běh

I přes velice nepříznivé počasí se 17. května, tedy ve Světový den orientačního běhu, zúčastnilo několik desítek žáků 7. až 9. ročníku právě orientačního běhu v Bělském lese. Všechny zúčastněné moc chválíme, že se tohoto náročného úkolu zhostili s takovým nasazením. Za vydatného deště, bláta a ještě v neznámém prostředí jen s mapou v ruce chce notnou dávku odhodlání. Žádný z…

více
Úspěchy na Atletické olympiádě

Úspěchy na Atletické olympiádě

Ve dnech 9., 10. a 12. května se vybraní žáci napříč všemi ročníky zúčastnili Atletické olympiády na ZŠ Porubská. Medailová umístění: 1. ROČNÍK 1. místo – Vojta Blucha (běh na 50 m), 1. místo – Eliška Kubišová (běh na 50 m), 1. místo – Zuzana Hloušková (hod míčkem), 1. místo – Eliška Kubišová (skok daleký), 2. ROČNÍK 2. místo –…

více

Informace školní jídelny

Pokladna ŠJ bude 18. a 19. května 2023 uzavřena. Děkujeme za pochopení. Vedoucí školní jídelny: Kateřina Glovina

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?