Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 21 třídách s počtem přibližně 470 žáků. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Doučování žáků

Od října do konce prosince 2022 opět na škole probíhá projekt Doučování žáků škol – realiazce investice 3.2.3  Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

více

Oznámení školní jídelny

V pátek 27. 2023 bude výdej obědů do 13:00.

více

Mikulášská veselice v ŠD

V pondělí se v předvečer svátku sv. Mikuláše setkali ve školní družině andílkové, čertíci a několik Mikulášů, aby se poradili o výsledcíchsoutěže jejich kamarádů strašidel. Čertovská akademie nakonec vyhlásilatyto vítěze v soutěži o Strašidlo roku: 1. místo získal Filip Grygar, 2.místo obsadila Julinka Mordinská a na 3. místě přistála SofinkaŠtefelová. Všem strašidlům děkujeme za účast v soutěži a vítězůmgratulujeme. Po…

více
Vánoční koncert

Vánoční koncert

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, s politováním oznamujeme, že koncert přesunujeme na 10.  ledna 2023. Novoroční koncert bude zahájen v 17:00 v tělocvičně školy, kde vystoupí žáci všech ročníků naší školy.                                                       …

více
Chlapci 9. ročníku vyhráli okresní kolo ve šplhu

Chlapci 9. ročníku vyhráli okresní kolo ve šplhu

V pátek 9. prosince na ZŠ Jana Šoupala proběhlo Okresní kolo ve šplhu žáků druhého stupně. Za naši školu se zúčastnili dívky a chlapci tzv. IV. kategorie (8. a 9. ročník). Všichni měli tři pokusy, během kterých museli po tyči vyšplhat co nejrychleji do výšky 4,5 metru. Dívky se celkově ve IV. kategorii umístily na krásném 4. místě, chlapci dokonce na…

více
Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Ve středu 7. prosince 2022 proběhl ve školní jídelně tradiční vánoční jarmark.

více
Rozsvícení školního vánočního stromu

Rozsvícení školního vánočního stromu

V pondělí 5. prosince žáci 2. stupně rozsvítili školní vánoční strom a vnesli vánoční atmosféru zazpíváním 2 koled .

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?