Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 21 třídách s počtem přibližně 470 žáků. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

ZDRAŽENÍ STRAVNÉHO

Z důvodu skokového zdražení potravin dojde od 1. června 2022 ke zdražení stravného o 3,– Kč na 1 oběd.  I. kategorie   28,– Kč  (červen 22 dnů = 616,– Kč) II. kategorie  30,– Kč (červen 22 dnů = 660,– Kč) III. kategorie 32,– Kč (červen 22 dnů = 704,– Kč) Prosíme rodiče o úpravu své platby na měsíc červen 2022. Cena…

více

Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022

Přejeme všem pěkné prožití prázdnin.

více
Sportovní den pro 2. stupeň

Sportovní den pro 2. stupeň

Závěr roku patřil také sportovním aktivitám. Dne 29. června 2022 se uskutečnil sportovní den pro 2. stupeň. Žáci v průběhu celého dopoledne soutěžili na 6 bodovaných stanovištích (běh na 60 metrů, skok daleký z místa, sedy-lehy, skoky přes švihadlo, hod medicinbalem a hod granátem na cíl) a 1 bonusovém, kde si mohli vyzkoušet základní kopy a údery v rámci taekwonda, korejského bojového umění….

více
DOV – Záhada jaderné elektrárny

DOV – Záhada jaderné elektrárny

Závěr školního roku si žáci 9.B zpestřili návštěvou Dolní oblasti Vítkovice, kde v pondělí 27.6.2022 absolvovali program Záhada jaderné elektrárny. Děti se seznámili s různými druhy záření, s jejich nebezpečím i s tím, jak se před jednotlivými druhy záření nejlépe ochránit. Pomocí dozimetrů měřili, jakou dávku radioaktivního záření vysílají různé materiály – například smolinec, skalice modrá, cukr a nebo také…

více
Turnaj ve vybíjené 2. stupně

Turnaj ve vybíjené 2. stupně

Dne 20. června 2022 se na naší škole uskutečnil turnaj ve vybíjené žáků 2. stupně. Jednotlivé třídy poskládaly smíšená družstva o počtu 10 hráčů. Ve dvou skupinách (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník) jsme mohli za hlasitého skandování pozorovat skvělé výkony, dravost a touhu po vítězství. Konečné pořadí týmů: 6. a 7. ročník 1. místo – tým 7….

více
Meziškolní turnaje v minifotbalu

Meziškolní turnaje v minifotbalu

Od května do června probíhaly meziškolní minifotbalové turnaje. Naší škole se vždy poměrně dařilo, byť jsme nikdy nepostoupili do dalšího kola. Výsledky: chlapci 6. až 7. ročník – 3. místo; dívky 6. až 7. ročník – 3. místo; chlapci 8. až 9. ročník – 3. místo; dívky 8. až 9. ročník – 3. místo. Děkujeme všem hráčům a hráčkám za…

více

ZMĚNA VÝDEJNÍ DOBY OBĚDŮ

Ve čtvrtek 23. 6. a v pátek 24. 6. 2022 vydáváme pouze do 13:30, v pondělí 27. června do 13:00, v úterý 28. června do 13:00, ve středu 29. června do 13:30 a ve čtvrtek 30. června od 10:00 do 11:30.

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?