Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Nadání

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 19 třídách s počtem přibližně 420 žáků. Na první stupni zařazujeme nadané žáky do speciální skupiny, kde jednu hodinu týdně rozvíjíme logicko-matematické nadání a v druhou verbální-jazykové nadání. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Příroda všemi smysly aneb Mladý badatel přírody

Příroda všemi smysly aneb Mladý badatel přírody

14. 5. jsme se vypravili za poznáváním přírody do URSUS Zážitkového centra v Dolní Lomné.  Jak už název programu napověděl, měli jsme možnost zapojit všechny své smysly. Podle zvuků jsme poznávali zvířata od obojživelníků, ptáků, až po savce. Hmatem jsme zkoumali stopy zvířat, jejich drápy, zuby, kožichy a další přírodniny, např. šišky, mech, žaludy. Učili jsme se hledat rozdíly mezi dravcem…

více
Sportovně-turistický kurz

Sportovně-turistický kurz

Náhradou za odpadlý lyžařský kurz byl žákům sedmého ročníku kurz sportovně-turistický. Ten proběhl 29. 4. až 3. 5. taktéž na Bílé. Na programu měli žáci připraveny míčové a pohybové hry, výlet na Lysou horu, šifrovací stezku, střelbu ze vzduchovky, návštěvu lanového centra, jízdu lanovkou nebo procházku místní přírodou. Na večer byl přichystán chytrý kvíz, ve kterém si žáci ověřili znalost…

více

Technologický den na VŠB-TUO

Žáci třídy 8. B naší školy měli jedinečnou možnost zúčastnit se Technologického dne z dílny Technologické gramotnosti, který se uskutečnil dne 20. 5. na VŠB-TUO. Cílem této události bylo představit moderní technologie, přispět k jejich lepšímu pochopení a v neposlední řadě vzbudit zájem studentů o jejich studium. Program se skládal ze dvou částí. Nejprve si žáci vyslechli přednášku Technologické gramotnosti, během níž lektor…

více
Škola peněz aneb výuka finanční gramotnosti ve 4.B

Škola peněz aneb výuka finanční gramotnosti ve 4.B

Navštívil nás strýček Mr. Monopoly a ocitli jsme se na týden ve finančním světě. Každý den jsme museli společně zdolávat různé logické úlohy, které nám Mr. Monopoly nachystal. Začali jsme u samotného vzniku a historie peněz. Zdolali jsme informace ohledně ochranných prvků bankovek, dozvěděli jsme se, co je to inflace a jak je důležité chránit si kreditní kartu. Uvědomili jsme…

více
Matematická soutěž žáků 5. ročníku

Matematická soutěž žáků 5. ročníku

V pátek 17. května 2024 v 8 : 00 proběhne Matematická soutěž žáků 5. ročníku v budově jídelny školy.

více
Truhlíky plné květin

Truhlíky plné květin

Třída 2. A pomohla vytvořit jarní atmosféru v pasáži Géčka, a tím se zapojila do soutěže Tvoříme se ZŠ – Truhlíky plné květin. Hlavní výhrou je vstup zdarma na Bezva Fest pro celou třídu. Můžete nás podpořit prostřednictvím QR kódu, a to buď přímo v pasáži Géčka, nebo přes web https://www.geckoostrava.cz/qr-truhliky.

více
školní rok 2023/2024

Aktuálně

Obohacování talentovaných žáků

V roce 2024 škola realizuje projekt Obohacování talentovaných žáků, který je financován z peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2023/2024

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

417

žáků ve školní roce 2023/2024

225

žáků na 1. stupni

192

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Kde naleznete naší školu?