Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Nadání

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 19 třídách s počtem přibližně 420 žáků. Na první stupni zařazujeme nadané žáky do speciální skupiny, kde jednu hodinu týdně rozvíjíme logicko-matematické nadání a v druhou verbální-jazykové nadání. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Informace školní jídelny

Provoz ŠJ – výdej obědů: pondělí 24. – čtvrtek 27. června 2024 do 13:15 pátek 28. června 2024 od 9:00 do 10:00. Ukončení objednávek oběda bude ve čtvrtek 27. června v 8:00. Absolventi mohou vrátit stravovací čipy, po vyzvednutí posledního oběda.

více
Mezinárodní soutěž ENGLISHSTAR

Mezinárodní soutěž ENGLISHSTAR

Dne 13. 5. se zájemci z prvního až devátého ročníku naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže v anglickém jazyce ENGLISHSTAR, do které se letos zapojilo 300 základních škol a osmiletých gymnázií z celé České republiky. Soutěž propaguje a popularizuje angličtinu jako vyučovací předmět a dává žákům možnost porovnat si své znalosti s vrstevníky z ostatních škol. Žáci absolvovali písemný test, ve…

více
Piknikový koncert

Piknikový koncert

Ve čtvrtek 20.6.2024 se na školní zahradě uskuteční tradiční Piknikový koncert školního sboru. Začátek koncertu je v 16:00 h. Vstup na zahradu bude umožněn vchodem od školní jídelny. Všichni jste srdečně zváni. Těší se na vás školní sbor se svým sbormistrem Mgr. Petrem Krňávkem.

více
Dětský den

Dětský den

Letošní dětský den pro žáky 1. stupně naší školy se uskutečnil v pátek 31.května. Byl celý v režii žáků devátého ročníku, kteří si pro mladší spolužáky připravili celkem dvacet zajímavých stanovišť. Samozřejmě nechyběl ani bufet, kde si soutěžící za splněné úkoly mohli vybírat z pestré škály sladkých odměn. Děti si mohly zasoutěžit ve střelbě na branku nebo na koš, vyzkoušely…

více

Zkrácení výdejní doby

Ve čtvrtek 20. a v pátek 21. června 2024 bude výdej obědů ukončen ve 13:15 hodin. Děkujeme za pochopení

více
Workshop improvizace s hercem Martinem Dědochem

Workshop improvizace s hercem Martinem Dědochem

V úterý 4. 6. 2024 jsme se třídou 7. B zamířili do Ateliéru Národního divadla moravskoslezského, který je od roku 2018 místem pro setkávání mladých divadelních nadšenců. Tento ateliér byl vybudován společně s komorním Divadlem „12“ (nachází se ve zrekonstruovaném komplexu Divadla Jiřího Myrona).Tentokrát jsme nebyli v divadle diváky, ale samotnými aktéry. Kreativní hodina a půl byla vedena hercem Martinem…

více
školní rok 2023/2024

Aktuálně

Obohacování talentovaných žáků

V roce 2024 škola realizuje projekt Obohacování talentovaných žáků, který je financován z peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2023/2024

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

417

žáků ve školní roce 2023/2024

225

žáků na 1. stupni

192

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Kde naleznete naší školu?