Aktuality
Příroda všemi smysly aneb Mladý badatel přírody

Příroda všemi smysly aneb Mladý badatel přírody

14. 5. jsme se vypravili za poznáváním přírody do URSUS Zážitkového centra v Dolní Lomné. 

Jak už název programu napověděl, měli jsme možnost zapojit všechny své smysly. Podle zvuků jsme poznávali zvířata od obojživelníků, ptáků, až po savce. Hmatem jsme zkoumali stopy zvířat, jejich drápy, zuby, kožichy a další přírodniny, např. šišky, mech, žaludy. Učili jsme se hledat rozdíly mezi dravcem a sovou. Zjistili jsme, proč a jak se kroužkují ptáci, odchytávají rysi a medvědi.

Na zahradě jsme pak pomocí sítěk lovili různé bezobratlé živočichy a pozorovali je pod lupou. Podařilo se nám odchytit pavouka, který si ulovil kobylku.

Ochutnali jsme bylinky ze zahrady, např. heřmánek, mátu, prvosenku jarní. Ze stejných bylin jsme mohli ochutnat čaj.

Detailní průzkum zahrady jsme provedli při plnění úkolů a vyhledávání informací rozmístěných v areálu.

Na památku jsme si vyrobili dáreček z přírodnin, které jsme si sami našli v zahradě.

Vzdělávací program byl realizován v rámci celoročního projektu Obohacování talentovaných žáků, který je financován z peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Mgr. Helena Hruboňová, Mgr. Markéta Kučerová

logo Ostravy