Aktuality
Sportovně-turistický kurz

Sportovně-turistický kurz

Náhradou za odpadlý lyžařský kurz byl žákům sedmého ročníku kurz sportovně-turistický. Ten proběhl 29. 4. až 3. 5. taktéž na Bílé. Na programu měli žáci připraveny míčové a pohybové hry, výlet na Lysou horu, šifrovací stezku, střelbu ze vzduchovky, návštěvu lanového centra, jízdu lanovkou nebo procházku místní přírodou. Na večer byl přichystán chytrý kvíz, ve kterém si žáci ověřili znalost sportu, turistiky, večerníčků nebo samotných učitelů, dále projekce filmu, opékání špekáčků či diskotéka.

Počasí nám přálo po celý týden a nikdo se vážně nezranil. Věříme, že si všichni tento společně strávený čas užili a mají mnoho hezkých vzpomínek.

Mgr. Robin Talacek