Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 21 třídách s počtem přibližně 470 žáků. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Hodina Komenského

Hodina Komenského

20. května 2022 třída 7. A navštívila divadelní představení “ Hodina Komenského“. Hra nás provedla životem J.A. Komenského od jeho narození až do jeho smrti. Představení bylo nejen poučné, ale plné humoru, vtipu, hudby i tance. Moc jsme si to užili a nakonec jsme se mohli vyfotit i s herci. Mgr. Lenka Stolářová

více
Piknikový koncert

Piknikový koncert

Z důvodu očekávaného nepříznivého počasí byl termín koncertu přesunut                na 27. 6. 2022.

více

Zapsaní žáci do 1. ročníku

10.6.2022 ředitel školy rozhodl o přijetí žáků podle  zákona č. 67/2022 Sb.  o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a ukončil také správní řízení o přijetí k základnímu vzdělání u žadatele s registračním číslem AW3MX. >> výsledek zápisu <<

více
Slavnostní ocenění žáků paní starostkou

Slavnostní ocenění žáků paní starostkou

Ve středu 8. 6. 2022 proběhlo tradiční slavnostní ocenění žáků porubských škol. Za naši školu byli paní starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.  oceněni žáci Eliška Šebestová z 5.A a Matěj Skulina z 9.B. Oběma děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů i nadále.

více
Den dětí pro žáky 1. stupně

Den dětí pro žáky 1. stupně

Po dvouleté přestávce se opět uskutečnil tradiční Den dětí, který žáci 9. ročníků připravili pro žáky 1. stupně. Program byl opravdu pestrý. Bylo připraveno celkem 22 stanovišť, na kterých děti plnily jednoduché úkoly. Čekalo je například poznávání stop zvířat, navlékání korálků, shazování plechovek, jízda šikovnosti na koloběžce, skákání v pytli, házení kroužky, poznávání potravin podle vůně, přetahování lanem, střelba na…

více
Hrajeme si s Merkurem

Hrajeme si s Merkurem

Ve dnech 25.5. a 26.5. 2022 proběhl na ZŠ a MŠ Volgogradská 6B v Ostravě Zábřehu již 4. ročník soutěže Hrajeme si s Merkurem. Žáci sestavili pod vedením Mgr. Rostislava Hrušky náročný model auta dodávky ze stavebnice Merkur 4. Soutěžilo celkem 41 žáků 4. – 6. ročníku ze sedmi základních škol, kteří pracovali ve dvojicích (ZŠ Volgogradská 6B, ZŠ Mitušova…

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?