Aktuality
Dětský den

Dětský den

Letošní dětský den pro žáky 1. stupně naší školy se uskutečnil v pátek 31.května. Byl celý v režii žáků devátého ročníku, kteří si pro mladší spolužáky připravili celkem dvacet zajímavých stanovišť. Samozřejmě nechyběl ani bufet, kde si soutěžící za splněné úkoly mohli vybírat z pestré škály sladkých odměn.

Děti si mohly zasoutěžit ve střelbě na branku nebo na koš, vyzkoušely si florbalový slalom, hod granátem na cíl, skok do dálky, chůze se svázanýma nohama a pohyblivý chodník. Nejvíce se dětem asi líbilo stanoviště střelby laserovou vzduchovkou na terče. Nechyběly ani paměťové hry a hry na postřeh, puzzle, poznávání květin, pohádek a písniček nebo třeba malování na obličej.

Deváťáci u mladších spolužáků obdivovali nejen snahu co nejlépe dané úkoly zvládnout, ale i obrovskou spolupráci. K dobré náladě přispělo i krásné počasí. Přestože tento den byl pro některé deváťáky dost vyčerpávající, odměnou jim byly úsměvy všech soutěžících.

Mgr. Terezia Lukšová