Den dětí pro žáky 1. stupně

Po dvouleté přestávce se opět uskutečnil tradiční Den dětí, který žáci 9. ročníků připravili pro žáky 1. stupně. Program byl opravdu pestrý. Bylo připraveno celkem 22 stanovišť, na kterých děti plnily jednoduché úkoly. Čekalo je například poznávání stop zvířat, navlékání korálků, shazování plechovek, jízda šikovnosti na koloběžce, skákání v pytli, házení kroužky, poznávání potravin podle vůně, přetahování lanem, střelba na…

PR.V.K.Y

V úterý 17. 5. 2022 žáci 8.C navštívili Dolní oblast Vítkovice, kde se zúčastnili programu PR.V.K.Y. Jejich úkolem bylo určit prvky chemické tabulky na základě jejich vlastností a chemických pokusů. Pátrání bylo velmi zajímavé a zpestřilo výuku chemie netradičními aktivitami.

Exkurze do Ruční papírny ve Velkých Losinách a na PVE Dlouhé Stráně

Ve dnech 10. 5. a 17. 5. 2022 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze věnované dvěma technickým zajímavostem Jeseníků. Nejprve navštívili Ruční papírnu ve Velkých Losinách, kde se seznámili s historií výroby papíru a také se způsobem, jak se ruční papír vyrábí v současnosti. Prohlédli si většinu provozu papírny a vyzkoušeli si „načerpat“ svůj vlastní papír s vodoznakem….

Úspěch žáků ZŠ Bulharská na branné soutěži Wolfram

Dne 17. 5. 2022 se v areálu ZŠ Porubská v Ostravě-Porubě konalo obvodní kolo branné soutěže Wolfram určené pro žáky 8. ročníků. Akce připomíná výsadek na území Protektorátu Čechy a Morava v období druhé světové války. Aby žáci dosáhli co nejlepších výsledků, museli ve čtyřčlenných týmech spolupracovat. Kromě praktických úkolů, jako např. střelba ze vzduchovky, hod granátem, běh na 900 m nebo projití…

Ostravský koníček

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 reprezentovalo 18 žáků naši školu na šachovém turnaji Ostravský koníček. Konkurence byla opravdu velká. Ve třech kategoriích se turnaje zúčastnilo 200 žáků ostravských škol. Za naši školu si vedli nejlépe žáci v kategorii B (3. – 5. ročník), kde z počtu 79 zúčastněných získal 6. místo Antonín Glóza (5.B), 9. místo Jan Prstecký (5.A) a…

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

Ve dnech 20. až 25. března 2022 se uskutečnil letošní druhý lyžařský výcvik, a to žáků 7. ročníku. Tentokrát jsme zavítali do malebné krajiny Velkých Karlovic, kde už na nás čekala jarní příroda. Zima zanechala stopy již jen na svahu. Pro mnohé tak bylo zážitkem, že mohli lyžovat takřka v tričku. Příjemným zpestřením byla návštěva vodního světa či ochutnávka frgálů. Všichni…

Projektový den 4. a 5. tříd – Finanční gramotnost

Koncem ledna proběhl v našem 4. a 5. ročníku jednodenní projektový blok: FINANČNÍ GRAMOTNOST. Učitelé vytvořili svým třídám podklady na míru, vymysleli řadu aktivit (zábavných i poučných) a vzali si na pomoc i internet. Pomohli nám i Simpsonovi, které jsme si pozvali a svět financí byl hned vtipnější. Pracovní listy, aktivity a hry i soutěže děti překvapily i zaujaly. Světu peněz…