Piknikový koncert

Ve čtvrtek 20.6.2024 se na školní zahradě uskuteční tradiční Piknikový koncert školního sboru. Začátek koncertu je v 16:00 h. Vstup na zahradu bude umožněn vchodem od školní jídelny. Všichni jste srdečně zváni. Těší se na vás školní sbor se svým sbormistrem Mgr. Petrem Krňávkem.

Dětský den

Letošní dětský den pro žáky 1. stupně naší školy se uskutečnil v pátek 31.května. Byl celý v režii žáků devátého ročníku, kteří si pro mladší spolužáky připravili celkem dvacet zajímavých stanovišť. Samozřejmě nechyběl ani bufet, kde si soutěžící za splněné úkoly mohli vybírat z pestré škály sladkých odměn. Děti si mohly zasoutěžit ve střelbě na branku nebo na koš, vyzkoušely…

Učení deváťáků

Jaké to je být učitelem, si alespoň na pár hodin vyzkoušeli 21. května žáci devátých tříd. Pro své mladší spolužáky 1. stupně si připravili náplň nejen do hodin matematiky, informatiky, prvouky, českého nebo anglického jazyka, ale i do výtvarné výchovy nebo tělocviku. Při učení někteří „učitelé“ zjistili, že ne vždy všichni žáčci pochopí vysvětlované učivo napoprvé. Přesto si jak žáčci,…

Ocenění žáků naší školy

Městský obvod Ostrava-Poruba každoročně oceňuje žáky základních a středních škol. Letos jich bylo devětatřicet a za naši školu byly oceněny žákyně 9.B Anna Kučerová a Michaela Ministrová. Ocenění získaly nejen za výborné studijní výsledky, ale i za reprezentaci školy a skvělé umístění v různých soutěžích a za práci pro třídní kolektiv. Od místostarostky Martiny Duškové si 29. května 2024 převzaly…

Exkurze: Velké Losiny a Dlouhé Stráně

14.5. se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili exkurze do výrobny ručního papíru ve Velkých Losinách a do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Počasí nám přálo a my jsme si kromě zajímavých informací odnesli i své výrobky – vlastnoručně vyrobený papír, obálku a záložku. V elektrárně jsme se prostřednictvím 3D brýlí seznámili nejen s principem, ale i útrobami přečerpávací elektrárny. Velkým…

Příroda všemi smysly aneb Mladý badatel přírody

14. 5. jsme se vypravili za poznáváním přírody do URSUS Zážitkového centra v Dolní Lomné.  Jak už název programu napověděl, měli jsme možnost zapojit všechny své smysly. Podle zvuků jsme poznávali zvířata od obojživelníků, ptáků, až po savce. Hmatem jsme zkoumali stopy zvířat, jejich drápy, zuby, kožichy a další přírodniny, např. šišky, mech, žaludy. Učili jsme se hledat rozdíly mezi dravcem…

Sportovně-turistický kurz

Náhradou za odpadlý lyžařský kurz byl žákům sedmého ročníku kurz sportovně-turistický. Ten proběhl 29. 4. až 3. 5. taktéž na Bílé. Na programu měli žáci připraveny míčové a pohybové hry, výlet na Lysou horu, šifrovací stezku, střelbu ze vzduchovky, návštěvu lanového centra, jízdu lanovkou nebo procházku místní přírodou. Na večer byl přichystán chytrý kvíz, ve kterém si žáci ověřili znalost…

Zlepši si techniku aneb jak jsme byli pozváni

Dne 18. dubna se třída 8. B vydala na program na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava (VŠB). Přemýšleli jsme, jestli tam budou roboti, ale nakonec jsme objevili mnohem víc. Akce se konala v aule VŠB. Na akci se nacházely jednotlivé stánky různých povolání, která pracují s technikou, např. geolog, vodohospodář a další. Kromě představování povolání se zde nacházel…

Obvodní kolo v minikopané starších chlapců – 3. místo

V pátek 26. 4. se na hřišti ZŠ Jana Šoupala konalo obvodní kolo v minikopané chlapců 8. a 9. ročníků. Naši školu reprezentovalo 12 žáků, kteří si v základní skupině poradili se soupeři ze ZŠ gen. Zdeňka Škarvady a ZŠ Polanka nad Odrou. Výsledky dvakrát 3:1 nám zajistily semifinále, odkud měli chlapci možnost postoupit nejen do finále, ale rovnou i do okresního kola….

Cesta k magnetické levitaci

V úterý 19.3.2024 se žáci 7.B zúčastnili programu Cesta k magnetické levitaci ve Velkém světě techniky. Děti si nejdříve zopakovaly své znalosti o magnetech a pak si vyzkoušely výrobu vlastního kompasu, podle kterého by se mohly řídit lodě na moři. Zjistily, že orientace podle kompasu v místnosti s železobetonovou konstrukcí už tak snadná není. Potom zkoumali „záhadnou“ barevnou krabici, u…