Aktuality
Učení deváťáků

Učení deváťáků

Jaké to je být učitelem, si alespoň na pár hodin vyzkoušeli 21. května žáci devátých tříd. Pro své mladší spolužáky 1. stupně si připravili náplň nejen do hodin matematiky, informatiky, prvouky, českého nebo anglického jazyka, ale i do výtvarné výchovy nebo tělocviku. Při učení někteří „učitelé“ zjistili, že ne vždy všichni žáčci pochopí vysvětlované učivo napoprvé. Přesto si jak žáčci, tak „učitelé“ tento den užili.

Mgr. Terezia Lukšová