Úspěšná reprezentace v krajském kole Dějepisné olympiády 2023/2024

Dne 8. 4. 2024 proběhlo na ZŠ Mitušova v Ostravě-Hrabůvce krajské kolo Dějepisné olympiády 2023/2024. Téma tohoto ročníku znělo Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.

Naši školu reprezentovala žákyně 9. B Anna Kučerová, která obsadila krásné třetí místo.

Blahopřejeme!