Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Nadání

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 19 třídách s počtem přibližně 420 žáků. Na první stupni zařazujeme nadané žáky do speciální skupiny, kde jednu hodinu týdně rozvíjíme logicko-matematické nadání a v druhou verbální-jazykové nadání. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Úspěch žáků ZŠ Bulharská na branné soutěži Wolfram

Úspěch žáků ZŠ Bulharská na branné soutěži Wolfram

Dne 17. 5. 2022 se v areálu ZŠ Porubská v Ostravě-Porubě konalo obvodní kolo branné soutěže Wolfram určené pro žáky 8. ročníků. Akce připomíná výsadek na území Protektorátu Čechy a Morava v období druhé světové války. Aby žáci dosáhli co nejlepších výsledků, museli ve čtyřčlenných týmech spolupracovat. Kromě praktických úkolů, jako např. střelba ze vzduchovky, hod granátem, běh na 900 m nebo projití…

více

Volná pracovní místa

Hledáme zaměstance na pozice:  1. Správce hřiště nástup možný ihned pracovní doba vždy po dohodě (víkendy, svátky a prázdniny) s vybraným uchazečem bude uzavřena dohoda o provedení práce   2. Uklízečka/uklízeč nástup od 1.8.2022 s vybraným uchazečem bude uzavřena pracovní smlouva   Podrobné informace na telofonním čísle 596 962 035 a u vedení školy.  

více
Ostravský koníček

Ostravský koníček

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 reprezentovalo 18 žáků naši školu na šachovém turnaji Ostravský koníček. Konkurence byla opravdu velká. Ve třech kategoriích se turnaje zúčastnilo 200 žáků ostravských škol. Za naši školu si vedli nejlépe žáci v kategorii B (3. – 5. ročník), kde z počtu 79 zúčastněných získal 6. místo Antonín Glóza (5.B), 9. místo Jan Prstecký (5.A) a…

více
Putování Evropou

Putování Evropou

Projekt Putování Evropou Projektového dne se zúčastnily třídy 4. A, 5. A a 5. B. Děti byly rozděleny do skupinek, ve kterých si už předem připravily prezentaci o jednom státu Evropy. Prezentace byly velmi zajímavé, pestré, dokonce některé i s ochutnávkou, např. belgické pralinky, francouzské sýry a croissanty. Pak skládaly mapy Evropy z rozstříhaných částí. Potom dostaly velkou „slepou“ mapu Evropy, do…

více

ZDRAŽENÍ STRAVNÉHO

Z důvodu skokového zdražení potravin dojde od 1. června 2022 ke zdražení stravného o 3,– Kč na 1 oběd.  I. kategorie   28,– Kč  (červen 22 dnů = 616,– Kč) II. kategorie  30,– Kč (červen 22 dnů = 660,– Kč) III. kategorie 32,– Kč (červen 22 dnů = 704,– Kč) Prosíme rodiče o úpravu své platby na měsíc červen 2022. Cena…

více
Badatelský den

Badatelský den

Ve středu 27. 4. 2022 se na naší škole uskutečnil další z řady projektových dnů, tentokrát pod názvem Badatelský den. Žáci 2. stupně mohli samostatně nebo v malých skupinkách „bádat“ nad úkoly z nejrůznějších vědních oborů, např. fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, geografie či mineralogie. Na jednom ze stanovišť se žáci přenesli do starověkého Egypta a snažili se rozluštit přísloví psaná…

více
školní rok 2023/2024

Aktuálně

Obohacování talentovaných žáků

V roce 2024 škola realizuje projekt Obohacování talentovaných žáků, který je financován z peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2023/2024

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

417

žáků ve školní roce 2023/2024

225

žáků na 1. stupni

192

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Kde naleznete naší školu?