Aktuality
Den dětí pro žáky 1. stupně

Den dětí pro žáky 1. stupně

Po dvouleté přestávce se opět uskutečnil tradiční Den dětí, který žáci 9. ročníků připravili pro žáky 1. stupně. Program byl opravdu pestrý. Bylo připraveno celkem 22 stanovišť, na kterých děti plnily jednoduché úkoly. Čekalo je například poznávání stop zvířat, navlékání korálků, shazování plechovek, jízda šikovnosti na koloběžce, skákání v pytli, házení kroužky, poznávání potravin podle vůně, přetahování lanem, střelba na branku, poznávání předmětů po hmatu, střelba na terč a mnoho dalších zábavných aktivit. Za splnění každého úkolu děti získaly razítko a za nasbíraná razítka pak sladkou odměnu.