JAK – Inovativní vzdělávání

Od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2025 bude škola realizovat projekt JAK – Inovativní vzdělávání, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem. Projekt škole umožní: zajištění fungování plnohodnotného školního poradenského pracoviště profesní rozvoj pedagogických pracovníků realizaci inovativního vzdělávání žáků.

Výsledky voleb

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 proběhly volby zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy. Bylo odevzdáno 237 platných hlasovacích lístků. Do školské rady na období 1.10.2023 – 30.9.2026 byli zvoleni: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D. Ing. Daniela Platošová      

Oznámení ředitele školy

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno z organizačních a technických důvodů. Škola a školní družina budou v uvedený den uzavřeny.                                                                                                Ing. Aleš Kazický, ředitel školy

Volby do školské rady

Oznámení o konání voleb zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy v souladu s volebním řádem vydaným Radou městského obvodu Poruba Vzhledem k ukončení tříletého funkčního období školské rady dne 30.9.2023 oznamuje ředitel školy vyhlášení nových voleb na období 1.10.2023 – 30.9.2026, které proběhnou během konání třídních schůzek: 7.9.2023 od 16:45 do 17:45 ve vstupní hale školy…

Den otevřených dveří

Ve středu 22.3.2023 proběhne ve škole den otevřených dveří pro rodiče předškoláků a jejich děti. Sraz zájemců u vrátnice bude v 8:00, 9:00, 10:00 nebo 16:00. Během hodiny, kterou návštěvníci stráví ve škole, se rodiče dozví vše o naší škole a důležité informace k zápisu. Děti za doprovodu pohádkových bytostí si projdou několik stanovišť, na kterých si vyzkouší své dovednosti….

Doučování žáků

Od října do konce prosince 2022 opět na škole probíhá projekt Doučování žáků škol – realiazce investice 3.2.3  Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Zapsaní žáci do 1. ročníku

10.6.2022 ředitel školy rozhodl o přijetí žáků podle  zákona č. 67/2022 Sb.  o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a ukončil také správní řízení o přijetí k základnímu vzdělání u žadatele s registračním číslem AW3MX. >> výsledek zápisu <<