Výsledky voleb

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 proběhly volby zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy. Bylo odevzdáno 237 platných hlasovacích lístků. Do školské rady na období 1.10.2023 – 30.9.2026 byli zvoleni:

  • Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.
  • Ing. Daniela Platošová