JAK – Inovativní vzdělávání

Od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2025 bude škola realizovat projekt JAK – Inovativní vzdělávání, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem. Projekt škole umožní:

  • zajištění fungování plnohodnotného školního poradenského pracoviště
  • profesní rozvoj pedagogických pracovníků
  • realizaci inovativního vzdělávání žáků.
logolink OP JAK