Oznámení ředitele školy

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno z organizačních a technických důvodů.

Škola a školní družina budou v uvedený den uzavřeny.

                                                                                               Ing. Aleš Kazický, ředitel školy