Technologický den na VŠB-TUO

Žáci třídy 8. B naší školy měli jedinečnou možnost zúčastnit se Technologického dne z dílny Technologické gramotnosti, který se uskutečnil dne 20. 5. na VŠB-TUO. Cílem této události bylo představit moderní technologie, přispět k jejich lepšímu pochopení a v neposlední řadě vzbudit zájem studentů o jejich studium.

Program se skládal ze dvou částí. Nejprve si žáci vyslechli přednášku Technologické gramotnosti, během níž lektor z FEI VŠB-TUO seznámil posluchače s tématy, jako jsou elektromobilita, kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, IoT či 5G. Pro žáky byl připraven také vědomostní kvíz, ve kterém si mohli zasoutěžit o drobné ceny.

Ve druhé části pak lektor žáky provedl prostory Výzkumného a experimentálního centra Testbed Smart Factory a Mobility.Lab., jež se zabývá výukou studentů a přenosem informačních technologií do průmyslu. Věříme, že si žáci tuto „exkurzi do budoucnosti“ užili a zároveň si rozšířili své poznatky o moderních technologiích a možnostech jejich využití.