Krajské kolo Logické olympiády

V pátek 5. listopadu 2021 v aule VŠB – Technické university Ostrava proběhlo krajské kolo Logické olympiády, do kterého postoupili Ondřej Bosák (4. A), Antoním Glóza (5. B), Jan Solařík, Eliška Šebestová a Ela Julie Vondroušová (5. A) v kategorii 3. – 5. ročník. Eliška Šebestová obsadila 5. místo a postupuje do celostátního kola, které proběhne v Míčovně Pražského hradu….

Školní kolo Pythagoriády

V úterý 2. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Letos se do soutěže zapojilo 119 žáků šestého až devátého ročníku. Úspěšnými řešiteli soutěže jsou David Gužík, Bára Skopalová (6. B), Lucie Klímová (7. B), Jakub Markovič, Gabriel Ráb, Matěj Sýkora (8. B) a Matěj Skulina (9. B). Úspěšným řešitelům blahopřejeme!