Matematický klokan 2024

V pátek 22. března 2024 proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan. Letos se do soutěže zapojilo 268 žáků druhých až devátých tříd. V kategorii Cvrček soutěžili žáci druhých a třetích tříd, v kategorii Klokánek žáci čtvrtých a pátých tříd, v kategorii Benjamín žáci šestých a sedmých tříd a v poslední kategorii Kadet žáci osmých a devátých tříd. V kategorii CVRČEK se nejlépe umístili tito…

Logická olympiáda

Do krajského kola v Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) postupuje Matěj Bosák (9. B), který mezi 3198 žáky Moravskoslezského kraje obsadil 24. – 27. místo. Blahopřejeme!

Přírodovědný klokan

11. října 2023 se žáci 8.B a 9.B zúčastnili školního kola soutěže Přírodovědný klokan. Nejvíce bodů získali: David Gužík (8.B), Hana Zapletalová, Petr Beunier (oba 9.B) a Aneta Akritidu (8:B). Gratulujeme! Ing. Jaroslava Sedláčková

Zahájení školního roku 2023/24

Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září 2023 v 8:00 h. Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne na školním dvoře (před hlavním vchodem do školy). Výuka prvního dne bude ukončena v 8:45 h. Všem žákům přejeme mnoho úspěchů ve školním roce 2023/24!

Výtvarné soutěže

Ve školním roce 2022/23 se žáci zúčastnili několika výtvarných soutěží – Hasičská výtvarná soutěž ,,Požární ochrana očima dětí“, Děti malují pro konto Bariéry ,,Inspirace výtvarným dílem“, Výtvarná soutěž na podporu stipendia Václava Havla ,,Co nejkrásnějšího jsem prožil/a“ a Mezinárodní výtvarná soutěž ,,Proměny v přírodě“. Velký úspěch měla žákyně Karolína Honusová (9. A), která vyhrála ve své věkové kategorii v soutěži…