Aktuality
Výtvarné soutěže

Výtvarné soutěže

Ve školním roce 2022/23 se žáci zúčastnili několika výtvarných soutěží – Hasičská výtvarná soutěž ,,Požární ochrana očima dětí“, Děti malují pro konto Bariéry ,,Inspirace výtvarným dílem“, Výtvarná soutěž na podporu stipendia Václava Havla ,,Co nejkrásnějšího jsem prožil/a“ a Mezinárodní výtvarná soutěž ,,Proměny v přírodě“.

Velký úspěch měla žákyně Karolína Honusová (9. A), která vyhrála ve své věkové kategorii v soutěži pro podporu stipendia Václava Havla, dále žákyně Bára Petrů (8. A), která vyhrála v okresním kole hasičské soutěže a postoupila do krajského kola, ve kterém se umístila na krásném 2. místě a v neposlední řadě žákyně z 6.ročníku Victorie Vaněčková, postoupila do dalšího kola v soutěži pro konto Bariéry.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy a velké úsilí, které do práce vložili.

Gratulujeme!

Mgr. Marcela Krupová