Aktuality
Úspěch žáků ZŠ Bulharská na branné soutěži Wolfram

Úspěch žáků ZŠ Bulharská na branné soutěži Wolfram

Dne 17. 5. 2022 se v areálu ZŠ Porubská v Ostravě-Porubě konalo obvodní kolo branné soutěže Wolfram určené pro žáky 8. ročníků. Akce připomíná výsadek na území Protektorátu Čechy a Morava v období druhé světové války.

Aby žáci dosáhli co nejlepších výsledků, museli ve čtyřčlenných týmech spolupracovat. Kromě praktických úkolů, jako např. střelba ze vzduchovky, hod granátem, běh na 900 m nebo projití minovým polem, prokazovali své vědomosti v oblasti zdravovědy a samotné operace Wolfram.

Žáci naší školy Klára Olivíková, Kristián Virág, Kryštof Kostecký a Martin Klein se za povzbuzování a psychické podpory náhradníků Nikol Ratajové a Tomáše Wozniaka probojovali z celkového 3. místa do krajského kola, které proběhne 9. září 2022 ve vojenském prostoru na Libavé.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.