Aktuality
Badatelský den

Badatelský den

Ve středu 27. 4. 2022 se na naší škole uskutečnil další z řady projektových dnů, tentokrát pod názvem Badatelský den. Žáci 2. stupně mohli samostatně nebo v malých skupinkách „bádat“ nad úkoly z nejrůznějších vědních oborů, např. fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, geografie či mineralogie.

Na jednom ze stanovišť se žáci přenesli do starověkého Egypta a snažili se rozluštit přísloví psaná v hieroglyfech. Na jiném místě byla zase připravena přísloví znázorněná pomocí symbolů nebo převedená do vědeckého jazyka. Milovníci puzzle si jistě užili skládání rozstříhaných map České republiky, Evropy a dalších světadílů. Žáci rozpoznávali minerály a horniny, roztoky včetně jejich pH i nejrůznější chemické prvky, při jejichž určování museli prokázat orientaci v učebnicích, periodických tabulkách a encyklopediích. Na dalším stanovišti zkoumali naši badatelé rozmanité předměty pod mikroskopy, mohli si prohlédnout např. nohu pavouka, cibuli či lidský vlas. Doslova badatelský oříšek čekal na žáky 8. a 9. ročníků, kteří se na základě pokusu s vodou a obarveným olejem snažili vypočítat, jak velikou skvrnu vytvoří na mořské hladině ropa vylitá z tankeru. Zpestřením celého dne byla přehlídka dravých ptáků doplněná poutavým výkladem soukromého chovatele. Žáci obdivovali sovu pálenou, káně lesní, kalouse ušatého, sovici sněžnou nebo majestátního orla stepního, kterého si mohli dokonce pohladit.

Po skončení každé aktivity žáci hodnotili, jak se jim dařilo, či nedařilo daný úkol splnit. Škola tak má k dispozici zpětnou vazbu, se kterou může dále účelně pracovat. Závěrečné poděkování patří jak učitelům, kteří tento projektový den připravili a zorganizovali, tak žákům, kteří projevili nadšení, zvědavost a touhu po vědění.