Aktuality
Matematický klokan 2022

Matematický klokan 2022

V pátek 18. března proběhl na naší škole Matematický klokan.

Letos se do soutěže zapojilo 273 žáků druhých až devátých tříd.

V kategorii Cvrček soutěžili žáci druhých a třetích tříd, v kategorii Klokánek žáci čtvrtých a pátých tříd, v kategorii Benjamín žáci šestých a sedmých tříd a v poslední kategorii Kadet žáci osmých a devátých tříd.

V kategorii CVRČEK se nejlépe umístili:

1. místo          Bára Myslivcová                    3. A                    

2. místo          Václav Hořanský                   3. B                

3. místo          Julie Mordinská                     3. B                

4.místo           Ondřej Dudík                         3. B                

5.místo           Metoděj Flíbor                       3.B                 

V kategorii KLOKÁNEK se nejlépe umístili:

1.místo           Eliška Šebestová                    5. A                

2. místo          Hana Kaletová                        5. A                

3. místo          Filip Kršík                                5. A                

4.-5. místo      Jan Hurta                               5. A                   

                        Ivana Olivíková                      5. A

V kategorii Benjamín vypadá umístění takto:

1.-2. místo      Bára Skopalová                      6. B                

                        Vojtěch Řepka                       7. B                

3.místo           Mikuláš Flamík                       7. B                  

4.místo           Anna Kučerová                       7. B                  

5. místo          Lucie Klímová                         7. B                  

V kategorii Kadet vypadá umístění takto:

1.místo           David Hyvnar                          9. B                

2. místo          Jakub Markovič                      8. B                  

3. místo           Kryštof Kostecký                    8. B                    

4. místo          Ondřej Lichý                           9. B                  

5.-6. místo      Petr Hruška                            9. B                  

                        Izabela Krayzlová                   9. A                  

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a výhercům blahopřejeme!