INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ve středu 20. 9. 2023 budou všichni studenti SOŠOOM z důvodu ředitelského volna odhlášeni ze stravování. Ve čtvrtek 21. 9. 2023 bude pokladna školní jídelny uzavřena. V pátek 29. 9. 2023 budou všichni žáci a zaměstnanci Základní školy Bulharská a studenti SŠSaP z důvodu ředitelského volna odhlášeni ze stravování. Výdej obědů v pátek 29.9.2023 pro „cizí“ strávníky a studenty SOŠOOM…

ŠKOLNÍ JÍDELNA AKTUÁLNĚ

Přihlašování nových strávníků, prodej stravného, karet a čipů do 1. září 2023 denně od 8:00 do 11:30 hodin, od 4. září 2023 v pokladních hodinách od 7:30 do 9:00 hodin. Platební karty nebereme, platba za karty a čipy v pokladně pouze v hotovosti, stravné bezhotovostně na účet školy.

ZDRAŽENÍ STRAVNÉHO

Z důvodu skokového zdražení potravin dojde od 1. června 2022 ke zdražení stravného o 3,– Kč na 1 oběd.  I. kategorie   28,– Kč  (červen 22 dnů = 616,– Kč) II. kategorie  30,– Kč (červen 22 dnů = 660,– Kč) III. kategorie 32,– Kč (červen 22 dnů = 704,– Kč) Prosíme rodiče o úpravu své platby na měsíc červen 2022. Cena…

Změna cen stravného

Od 1. března 2022 dojde ke změně ceny stravenky z důvodu navýšení nákladů na výrobu jednoho oběda. Oběd pro „cizí strávníky“ 91,– Kč včetně DPH. Doplatek dotace v případě neohlášení stravy v době nepřítomnosti žáka ve škole = 57,50 Kč včetně DPH