ŠKOLNÍ JÍDELNA AKTUÁLNĚ

Přihlašování nových strávníků, prodej stravného, karet a čipů do 1. září 2023 denně od 8:00 do 11:30 hodin,

od 4. září 2023 v pokladních hodinách od 7:30 do 9:00 hodin.

Platební karty nebereme, platba za karty a čipy v pokladně pouze v hotovosti, stravné bezhotovostně na účet školy.