Učení deváťáků

Ve čtvrtek 25. května 2023 se žáci 9. ročníku na dopoledne stali učiteli. Pro žáky 1. stupně si nachystali nejrůznější aktivity do hodin jazyka českého a anglického, matematiky, výtvarné a tělesné výchovy, pracovních činností a přírodovědy.