Aktuality
„Bo nám to není jedno!!!“

„Bo nám to není jedno!!!“

Dne 27. 3. 2023 jsme se zúčastnili setkání žákovských parlamentů v rámci
projektu „Bo nám to není jedno!!!“, tentokrát s podnázvem „Vize
Ostravy“.

Setkání, které organizoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve
spolupráci s oddělením strategického plánování Magistrátu města Ostravy
a SVČ Korunka, se účastnilo 17 ostravských základních škol, konkrétně dva
zástupci žákovských parlamentů z každé školy a jejich koordinátor.
V první části programu byl představen strategický dokument, metody
tvorby strategického plánu, stěžejní cíle a projekty, které jsou
zaneseny v současném strategickém plánu, který v roce 2023 končí a nový
navazující se připravuje.
Právě základní školy byly touto akcí zapojeny do tvorby strategického
plánu, když na setkání vyplnily nejprve dotazník spokojenosti se životem
v Ostravě. Další aktivitou pak byla pocitová mapa, na které účastníci
zaznamenávali místa, kde se cítí spokojeně, která se jim nelíbí, kde by
žádali změnu a kam by pozvali návštěvu. Poté se zástupci žákovských
parlamentů vžili do rolí občanů Ostravy s různými charakteristikami a
pozicemi. V rámci této hry měli za úkol s omezeným rozpočtem finančně
podpořit realizaci projektů, které se jim líbili. Paralelně probíhal
strukturovaný rozhovor s koordinátory žákovských parlamentů, kteří tak
měli možnost vyjádřit se k životu v Ostravě, k tomu co se jim líbí, co
se jim nelíbí a jakou by Ostravu chtěli. Na závěr žáci vytvářeli
novinový článek nebo instagramový příspěvek o Ostravě v roce 2040.

Mgr. Markéta Kučerová