Aktuality
Evropský den hudby

Evropský den hudby

Ve středu 15. 3. 2023 se už od rána naší školou linul sborový zpěv. Oslavovali jsme totiž hudbu.

Škola se pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zapojila do unikátního evropského projektu Evropský den hudby, kdy se žáci a jejich učitelé hudební a výtvarné výchovy připojili ke společnému hraní, zpívání a výtvarného tvoření ve školách.

Oslavu hudebního umění děti odstartovaly vysíláním školního rádia Sunshine, potom se sbor druhého stupně přesunul k malým žáčkům na první stupeň. Tam společně muzicírovali a ty nejmenší krásně naučili rytmickou píseň Ramsese.

Mezitím část žáků výtvarně vyjádřilo na velkém plátně, jak na ně vlastně hudba působí. Někteří žáci vytvářeli za zvuku hudby výtvarné koláže na dané téma. Své mimořádně zdařilé výtvory pak všichni společně pověsili na školní Strom přání před školou.

Vyvrcholením celé akce bylo, že se žáci připojili k online hudebnímu setkání. Unikátní projekt spočíval v tom, že si žáci, studenti a mládež z celé Evropy v jeden den, ve stejný čas a v jednom jazyce zazpívali společnou píseň Music in me.

Děti naší školy se tímto projektem staly součástí majestátního mezinárodního žákovského studentského souboru.

Tato akce měla u dětí velký ohlas. Byly nadšené z toho, jak mohou společně tvořit, zpívat a vyjadřovat své pocity malbou, kresbou a zpěvem.

Mgr. Renata Danko Jurčová