Aktuality
Školní knihovna

Školní knihovna

Od 1. února 2023 byl spuštěn v naší škole nový systém školní knihovny. Žákům je tak umožněn snadný přístup ke knihám. Mají možnost půjčit si či vrátit knihy každý den, a dále si např. vytvořit rezervaci na knihy, které si vyberou ve výuce v rámci Čtenářských dílen.

Zavedli jsme systém řazení a půjčování knih. Ve školní knihovně je více než 2000 svazků, všechny knihy byly postupně opatřeny čárovým kódem, číslem a barevným štítkem označujícím přibližnou věkovou skupinu čtenářů. Knihy jsou rovněž obalovány fólií. Na štítkování a obalování knih se podílí většina pedagogů školy ve svém volném čase. Žáci si knihy půjčují prostřednictvím čárového kódu, který mají nalepený v Žákovské knížce. Zatím se nám daří nabídnout žákům každý čtvrtek „NOVINKU NAŠÍ KNIHOVNY“ tzn., že je školní knihovna stále doplňována a obohacována o nové tituly. Tento nový systém byl spuštěn od února 2023 a u dětí se setkal s velkým úspěchem, během 1. měsíce se zapojilo 90 žáků a vypůjčilo se 153 knih.