8. A v Ostravském muzeu

9.září třída 8.A navštívila Ostravské muzeum s nově vybudovanou expozicí přírody Ostravska. Žáci se na své procházce expozicí rozdělili do dvojic a trojic, ve kterých navštívili 6  různých biotopů (pole a remízky, lužní lesy, řeky a rybníky, nivní louky, lesy teras a pahorkatin a městskou krajinu). Každá skupinka se proměnila v detektivy, kteří dostali za úkol prozkoumat všech 6 biotopů a nalezené informace doplnit do pracovních listů a křížovky. Žáky nejvíce zaujala expozice minerálů a hornin, kde si prohlédli zblízka mimo jiné i diamant. Na závěr shlédli 2 dokumenty o historii Ostravy.