První týden pro prvňáčky

Čtvrtek 1.9.

  • slavnostní přivítání prvňáčků na dvoře školy v 8:00 h,
  • děti se za doprovodu třídního učitele přesunou do třídy, kde společně s rodiči zahájí nový školní rok,
  • vyučování končí v 8:45 h,
  • rodiče dostanou informace o školní družině,
  • provoz školní družiny: 8:45 – 15:30 h

 

Pátek 2.9.

  • výuka v 1. ročníku od 8:00 do 9:40 h (poznáváme se, seznámení s prostory školy, školní řád),
  • s sebou: přezůvky, pití, pouzdro,
  • škola se otevírá v 7:40 h, rodiče mohou ještě dítě doprovodit do třídy,
  • rodiče předají informace třídní učitelce o tom, zda dítě zůstává ve školní družině, nebo si jej po vyučování vyzvedává dospělá osoba,
  • provoz školní družiny: ranní družina 6:00–7:40 h, odpolední družina do 16:00 h