Výsledek zápisu do prvního ročníku

Seznam žáků přijatých do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023: výsledek zápisu

Zákonní zástupci, kteří podali žádost o odklad povinné školní docházky, budou školou kontaktováni a vyzváni k doložení chybějících doporučení.

Ostatní, výše neuvedeni, zákonní zástupci a pěstouni budou školou kontaktováni do konce dubna.