Aktuality
Den cizích jazyků

Den cizích jazyků

Dne 7.12.2021 se na druhém stupni školy konal Den cizích jazyků v rámci projektových dní. Den byl rozdělen do tří bloků, v kterých žáci v rámci skupin své třídy plnili rozličné jazykové úkoly.
V prvním bloku si žáci vyzkoušeli francouzský, německý, polský a ruský jazyk. Přiřazovali k základním konverzačním větám jejich český ekvivalent. Poté se učili výslovnost a vzájemně se zkoušeli. Byla to docela legrace.
V druhém bloku nás čekal krasopis ruské abecedy (azbuky). Žáci dostali za úkol umělecky přepsat své jméno v azbuce. Zejména pro žáky 6. ročníku to bylo těžké, protože se ještě ruský jazyk neučí. O to větší zábava to byla.
V posledním bloku žáci pracovali již s angličtinou. Zpracovávali reálie různých zemí světa, jejichž jazyky se ve škole učíme. Museli doplnit pracovní listy, překreslit mapu, vytvořit výukový plakát a odprezentovat před třídou. Hotové plakáty budou v dalších letech sloužit jako učební pomůcka.
Na konci celého dne čekala na všechny žáky sladká odměna.

Mgr. Jolana Beilová