Krajské kolo Logické olympiády

V pátek 5. listopadu 2021 v aule VŠB – Technické university Ostrava proběhlo krajské kolo Logické olympiády, do kterého postoupili Ondřej Bosák (4. A), Antoním Glóza (5. B), Jan Solařík, Eliška Šebestová a Ela Julie Vondroušová (5. A) v kategorii 3. – 5. ročník. Eliška Šebestová obsadila 5. místo a postupuje do celostátního kola, které proběhne v Míčovně Pražského hradu. Blahopřejeme!