Výroční zpráva

Ve čtvrtek 30.9.2021 Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021.